Hacettepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Akademik Birimler
Ana Sayfa

Genel Tanıtım

Çocuk Gelişimi Bölümü, 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç (normal/özel gereksinimli kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suça itilmiş çocuklar) ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal) destekleyici programlar geliştirmenin yanında çocuğa, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimcisi yetiştirmek ve çocuk gelişimi alanında bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Çocuk Gelişimi Bölümüne öğrenciler, LYS'nin TM-3 puan türü ile alınmaktadır. Bölümümüzün yıllık kontenjan sayısı 50'dir. 2008 yıl sonu itibarıyla bölümümüz kurulduğu günden bu güne 2584 mezun vermiştir. Mezunlarımız aldıkları çocuk gelişimci unvanlarıyla gelişimsel tanılama ve bu tanılama sonuçlarına göre uygun eğitim programlarını eklektik bir yaklaşımla ortaya koyma, ailelere danışmanlık verme; yine tanılama sonucunda gelişimsel sapma gösteren çocuklar için gelişimi destekleyici uygun önlemleri çocuk, aile ve eğitimci bazında ele alma gibi hizmetleri yerine getirmektedir. Benzer şekilde özel eğitim alanında de özel gereksinimi olan çocukların gelişimsel tanılamasını yapıp çocuk ve aile için gerekli önlemleri, ilgili profesyonellerle multidisipliner bir yaklaşım çerçevesinde ele alarak hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Duyurular

Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü Sıhhiye - ANKARA
Tel : 305 15 26
305 18 37
305 31 26
Belgeç (Fax) : 305 30 53
E-posta : hucg@hacettepe.edu.tr