Lisans Tezleri

2003-2004 Yılları Arasındaki Lisans Tezleri

No Yılı Adı-Soyadı Statüsü Danışman Sayfa Tez Konusu
1 2004 Serap Bağır Lisans Tezi Prof.Dr. Meziyet ARI -
Farklı Ana-Baba Tutumlarının 13-15 Yaş Çocuklarının Sosyal ve Duygusal Gelişim Alanlarına Etkisinin İncelenmesi
2 2004 Hacer BARBAROS Nurhan TÖZLÜYURT Derya ŞİMŞEK Lisans Tezi Prof.Dr. Meziyet ARI -
Ankara İl Merkezinde İLköğretim 1-2-3. Sınıfa Devam Eden ve Farklı Sosyo- Ekonomik Düzeye Sahip Ailelerden Gelen Öğrencilerin Türkçe ve Matematik Derslerinde Göstermiş Oldukları Başarı Düzeylerinin İncelenmesi 
3 2004 Esra ÖZBAY Lisans Tezi Prof.Dr. Meziyet ARI -
Hacettepe ve Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Kuramı Öğretmen Rolüne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
4 2004 Hacer HASMER Lisans Tezi Prof.Dr. Meziyet ARI -
3-6 Yaş Grubu Çocukların Gelişimsel Sorunlarının İncelenmesi
5 2004 Selahattin SAYDAM Reyhan BASIK        Özgül GÜLDAŞ  Lisans Tezi Prof.Dr. Duyan MAĞDEN -
Ankara İli Keçiören İlçesindeki Kalaba Islahevi'nde Bulunan 17-18 Yaş Grubundaki Çocukların Kendilerini İfade Etme Becerileri ve Sosyal Gelişimlerine, Drama Yöntemi İle Verilen Eğitimin Etkisinin İncelenmesi  
6 2004 Ayla ÖNDER               Elçin ÖZDEMİR        Zeynep Burcu  ZORA                  Lisans Tezi Prof.Dr. Duyan MAĞDEN -
Altındağ Gençlik ve Kültür Merkezine Devam Eden 15-24 Yaş Grubundaki Gençlere Verilen Cinsel Sağlıkla İlgili Eğitimin Değerlendirilmesi 
7 2004 Oya SARAÇ              Emine BÖCÜOĞLU Lisans Tezi Prof.Dr. Mübeccel GÖNEN -
İlköğretim 5.Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi
8 2004 Fatma AYDIN            Hacer VELİ Lisans Tezi Prof.Dr. Mübeccel GÖNEN -
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Eğitimcilerin Eğitimde Yaratıcı Drama Hakkındaki Bilgilerinin İncelenmesi 
9 2004 Hatice KIRNAVOĞLU Zeynep ÖZTEN Lisans Tezi Prof.Dr. Mübeccel GÖNEN -
Okulöncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Çocuk Kitabı Seçiminde Dikkat Ettikleri Kriterlerin İncelenmesi 
10 2004 Sibel KAYA(ER) Lisans Tezi Prof.Dr. Servet BAL  -
Annelerin 37-48 Ay Arasındaki Çocuklarına Özbakım Becerilerine Yönelik Olarak Uyguladıkları Disiplin Yöntemlerinin İncelenmesi 
11 2004  Mehriban AVCI Şennur ERGÜL  Lisans Tezi Prof.Dr. Servet BAL  -
Ana Sınıfına Devam Eden 61-72 Aylar Arasındaki Çocuğu Olan Anne ve Babaların Oyuncak Tercihlerinin İncelenmesi 
12 2004  Elif BİLGİN Lisans Tezi  Prof.Dr. Servet BAL  -
Mili Eğitim Bakanlığına Bağlı Kayseri İli Orta Öğretim Kurumlarının Lise Üçüncü Sınıflarına Devam Eden Öğrencilerin İlgi ve Değer Alanlarının İncelenmesi 
13 2004  Aysun PAŞALIOĞLU Lisans Tezi  Prof.Dr. Servet BAL  -
Başbakanlık Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağlı Atatürk Çocuk Yuvası'nda Yaşayan 61-72 Aylar Arasındaki Çocukların Görsel Algı Becerilerinin İncelenmesi
14 2004  Satı ÇALIŞ Lisans Tezi Prof.Dr. Servet BAL   -
 Başbakanlık Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağlı Atatürk Çocuk Yuvası'nda Yaşayan 61-72 Aylar Arasındaki Çocukların Alıcı Dil Gelişimlerinin İncelenmesi
15 2004  Ayşe KILIÇ Lisans Tezi Prof.Dr. Nilüfer  DARICA -
 Ailelerin 36-72 Aylar Arasındaki Çocuklarının Sosyal Gelişimlerine Etkisi
16 2004 Aydan ATEŞ Lisans Tezi  Prof.Dr. Nilüfer  DARICA -
Özel İlköğretim Okullarında Uygulanan Çoklu Zeka Eğitim Programlarının Çocukların Yaratıcılıkları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
17 2004  Özlem BOYUN Tuğba KIZIL Lisans Tezi  Prof.Dr. Nilüfer  DARICA -
Anne Baba Tutumlarının 10-11 Yaş Çocuklarının Benlik Algısı Üzerine Etkisi
18 2004 Ümmihan POLAT Lisans Tezi Prof.Dr. Nilüfer  DARICA -
Drama Etkinliğinin Anaokuluna Giden 6 Yaş Çocuklarının Görsel Algılama Becerileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi  
19 2004 Mehtap YAMAN Lisans Tezi Prof.Dr. Nilüfer  DARICA -
17 Yaş Grubu Gençlerin Benlik Kavramı Düzeylerinin İncelenmesi 
20 2004 Nagihan ATAMAN Lisans Tezi Prof.Dr. Nilgün Metin -
Anaokuluna Devam Eden 6 Yaş Grubu Çocukların İfade Edici Dil Gelişimlerine Anne Eğitim Düzeyinin Etkisinin İncelenmesi
21 2004 Ferya ASAL Lisans Tezi Prof.Dr. Nilgün Metin -
Anaokuluna Devam Eden 6 Yaş Grubu Çocukların Karar Verme Davranışlarına Ailelerinin Etkisinin İncelenmesi
22 2004 Hamdiye Gülcan PORDOĞAN     Pervin ÇAKI Lisans Tezi Prof.Dr. Nilgün Metin -
İlköğretim Birinci Sınıfa Devam Eden Tek Dil Konuşan Öğrenciler İle İki Dil Konuşan Öğrencilerin Okuma Becerilerinin İncelenmesi
23 2004 Efruze KORKMAZ Lisans Tezi Prof.Dr. Nilgün Metin -
3-6 Yaş Döneminde Çocuğa Sahip Olan Anne Babaların Cinsel Bilgi ve Cinsel Eğitim İle İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
24 2004 Esin BOSTAN  Lisans Tezi Prof.Dr. Nilgün Metin -
Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Olan ve Normal Gelişim Gösteren Çocuğa Sahip Olan Annelerin Kaynaştırma Programlarına İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi 
25 2004 Meral İBİŞ  Lisans Tezi Prof.Dr. Pınar BAYHAN -
0-12 Aylık Bebeğe Sahip Annelerin Emzirme İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi 
26 2004 Pınar APAYDIN  Lisans Tezi Prof.Dr. Pınar BAYHAN -
Okulöncesi Eğitiminde Fen Kavramlarının En İyi Hangi Eğitim Tekniği İle Verildiğinin İncelenmesi 
27 2004 Nesrin ÇETİN  Lisans Tezi Prof.Dr. Pınar BAYHAN -
Anne Babaların Okulöncesi Eğitim Kurumu Seçimini Etkileyen Etkenlerin İncelenmesi 
28 2004 Sevim MANTIR Lisans Tezi Prof.Dr. Pınar BAYHAN -
16-18 Yaş Arası ergenlerin Boş Vakitlerini Değerlendirme Şekilleri Üzerinde Sosyo-Ekonomik Düzeyin Etkisinin İncelenmesi 
29 2004 Emel SANCAK  Lisans Tezi Prof.Dr. Pınar BAYHAN -
Eğitilebilir Zihinsel Engelli Gençlerin Cinsel Gelişim ve Evlilik İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
30 2004 Arife ERMİŞ Lisans Tezi Prof.Dr. Pınar BAYHAN -
Üniversite Öğrencilerinin AIDS/AIDS'ten Korunmaya İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi 
31 2004 Nermin ÖZDEMİR Emine KARABULUT Lisans Tezi Prof.Dr. İsmihan ARTAN -
İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenleriyle Olan Sosyal Etkileşimlerinin İncelenmesi 
32 2004 Başak ÖZTÜRK Lisans Tezi Prof.Dr. İsmihan ARTAN -
Anababalık Stilleri Ölçeğine Göre Anne-Baba ve Çocuğun Birbirlerini Algılayış Düzeyleri 
33 2004 Kezban DURKUT   Elif KORKMAZ Lisans Tezi Prof.Dr. İsmihan ARTAN -
İlköğretim Birinci Sınıfa Devam Eden Öğrencilerin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi 
34 2004 Emine ŞAHİNBAŞ ÇETİN   Lisans Tezi Prof.Dr. İsmihan ARTAN -
5-6 Yaş Grubu Çocuklara Sahip Babaların Cinsel Eğitim İle İlgili Görüş ve Tutumlarının İncelenmesi
35 2004 Sibel AYSU Lisans Tezi Doç. Dr. Mesude ATAY -
Ankara İli Çankaya ve Mamak İlçelerinde MEB'e Bağlı İlköğretim 1. Kademesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Çoklu Zeka Kuramı Öğretmen Rolüne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi 
36 2004 Sergül ÇETKİN Lisans Tezi Doç. Dr. Mesude ATAY -
Ankara İli Çankaya İlçesinde Özel Okulönccesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 3-6 Yaş Grubu Çocukların Babalarının Cinsiyet Rolü Algıları İle Cinsiyete Uygun Çocuk Yetiştirme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
37 2004 Zeynep GÜRAL Lisans Tezi Doç. Dr. Mesude ATAY

 

-
Okulöncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 3-6 Yaş Çocukların Anne ve Babalarının Kurum Seçimlerini Etkileyen Etkenlerin İncelenmesi 
38 2004 Nur SİLLER Lisans Tezi Doç. Dr. Mesude ATAY -
İlköğretimde Engellilerle Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi 
39 2004 Eda AKSU Lisans Tezi Doç. Dr. Mesude ATAY -
Ankara İl Merkezinde Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Özel Eğitim Kurumu Tercihlerindeki Kriterlerin Belirlenmesi 
40 2004  Handan ÖZDEMİR Lisans Tezi Yrd.Doç.Dr Figen TURAN -
Down Sendromlu Çocukların Sözcük Dağarcıklarının İncelenmesi
41 2004 Nuray YILDIRIM Lisans Tezi Yrd.Doç.Dr Figen TURAN -
7-12 Yaş Grubundaki Kekeme Olan ve Olmayan Çocukların İletişim Becerilerinin İncelenmesi 
42 2004 Emel GÜZEL           İdil ŞENGÖZ Lisans Tezi Yrd.Doç.Dr Figen TURAN -
İşitme engelli Çocukların Sözcük Dağarcıklarının Belirlenmesi 
43 2004 Nezahat KONCA Lisans Tezi Yrd.Doç.Dr Figen TURAN -
2.0-8.11 Yaş Arasındaki Zihinsel Engelli Çocukların Sözcük Dağarcığı Kazanımının  İncelenmesi 
44 2004 Nilüfer KAHVECİ  Lisans Tezi Öğr. Gör. Dr. Semra ŞAHİN -
Gazetecilerin 'Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar' Konusuna Bakış Açılarının İncelenmesi  
45 2004 Sevda ACAR Lisans Tezi Öğr. Gör. Dr. Semra ŞAHİN -
Televizyon Reklamlarının İlköğretim Okullarına Devam Etmekte Olan Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencileri Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi 
46 2004 Nagihan ERKAN      Fatma TÜRK Lisans Tezi Öğr. Gör. Dr. Semra ŞAHİN -
Ergenlerin Aile, Arkadaş ve Yakın Çevresi İle Uyum İlişkilerinin İncelenmesi 
47 2004 Deniz GÜRSEL  Lisans Tezi Öğr. Gör. Dr. Semra ŞAHİN -
Korunmaya Muhtaç Yuva Çocukları İle Ailesi İLe Bİrlikte Yaşayan 5-6 Yaş Çocuklarının Paylaşma Davranışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
48 2004 Nuray ÖZKUL  Lisans Tezi Öğr. Gör. Dr. Semra ŞAHİN -
Aktif Öğrenme ve Geleneksel Öğrenme Yöntemlerinin, İlköğretim 3. Sınıfa Devam Etmekte Olan Öğrencilerin Matematik Başarısı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü Sıhhiye Ankara-TÜRKİYE
Tel : 00 90 312 305 15 26
00 90 312 305 18 37 - 00 90 312 305 31 26
Fax: 00 90 312 305 30 53
E-mail : hucg@hacettepe.edu.tr