Duyuru Arşivi
Lisans Öğrencileri için Duyurular

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! Daha önce almış olduğu seçmeli dersten başarısız olmuş ve üniversitemiz Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26. Maddesi uyarınca, dersin üzerinden silinmesini isteyen öğrencilerimizin; bölümümüzün web sayfasının "Dilekçeler/Formlar" bölümünde bulunan "Seçmeli Ders Muafiyet Dilekçesi"ni doldurarak danışman Hocasının onayı ve imzası ile birlikte 12 EKİM 2017 Perşembe Günü mesai saati bitimine kadar Mevlüt Bey'e bırakmaları gerekmektedir.

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! Daha önce almış olduğu dersten F3 ya da F2 notu ile kalmış olan öğrencilerimizden, üniversitemiz ön lisans ve lisans yönetmeliğinin 22. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ara sınav ve genel sınavlara girmek kaydı ile devamsızlık haklarını kullanmak isteyen öğrenciler, bölümümüzün sayfasında bulunan devamsızlık dilekçesini doldurarak 13 Ekim Cuma Günü mesai bitimine kadar Mevlüt Bey'e teslim edebilirler...

LİSANS TAMAMLAMA YOLUYLA BÖLÜMÜMÜZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 26 EYLÜL 2017 Salı günü saat 09.00'da bölümümüz Yüksek Lisans Dersliği'nde Araş. Gör. Gizem Yağmur Değirmenci ve Araş. Gör. Ayşe Elif Işık Uslu tarafından danışmanlık toplantısı yapılacaktır.

ÇGL 409 - SAĞLIK KURULUŞLARINDA ALAN ÇALIŞMASI dersini alan öğrencilerin dikkatine! 5 Ekim 2017 Perşembe günü saat 13.30'da bölümümüzde staj toplantısı yapılacaktır. Toplantıya stajı alan tüm öğrencilerin katılması zorunludur.

2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE! ÇGL 215 dersinin dağılımı için tıklayınız. Lütfen sadece size verilmiş olan şubeyi kodlayınız!

Ders Programı İçin Tıklayınız

1.Sınıfların dikkatine!Üni 101 dersi kapsamında 21 Eylül'de bölümümüzde yapılacak olan toplantıya gelirken formu doldurunuz, fotoğrafınızı yapıştırınız, bir adet ek fotoğraf getiriniz.Form için lütfen tıklayınız


Kayıt Duyurusu İçin Lütfen Tıklayınız!


Kayıt Yönergesi İçin Lütfen Tıklayınız!


4.sınıfların Dikkatine! ÇGL401,409 ve 419 derslerinin dağılımı için Lütfen Tıklayınız!Lütfen yalnızca size belirtilen şubeyi kodlayınız.


Yabancı Diller Yüksek Okulu, Modern Diller Birimi tarafından yürütülen Ortak Zorunlu İngilizce derslerinin 2017-2018 Güz dönemi Muafiyet Sınavları ile ilgili bilgiler aşağıdaki şekildedir.
2017-2018 Güz dönemi için:

 • Muafiyet Sınav başvuruları Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından elektronik ortamda 5-15 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacaktır.


 • Muafiyet sınavı başvuruları http://www.oid.hacettepe.edu.tr/muafiyet/muafiyet.php

  adresinden yapılmaktadır.

 • Sınavlar, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü Beytepe Kampüsünde yapılacaktır.


 • Sınav salonları, sınav saati ve öğrenci listeleri gibi oturum bilgileri Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası duyurularında elektronik başvurular bittikten sonra yayınlanacaktır.

 • Elektronik ortamda başvuru yapmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.


BEB 650 dersi muafiyet duyurusu için http://beb650.bilisim.hacettepe.edu.tr/index.html adresine tıklayınız.


4. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
ÇGL 408 dersi GÜNCELLENMİŞ şube dağılımı için lütfen tıklayınız. Lütfen yalnızca size listede atanmış olan şubeyi kodlayınız!


IV. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! ÇGL 406 dersi şube dağılımı için lütfen tıklayınız. Lütfen yalnızca size listede atanmış olan şubeyi kodlayınız!

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
2016-2017 Bahar Dönemi BEB 650 - "Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı" dersinin muafiyet sınavı 15 şubat çarşamba günü 506 nolu sınıfta 18.00 ve 19.00 saatleri arasında yapılacaktır. Bu sınava katılabilecek olan öğrenciler, bu yıl 1. sınıfa başlayan öğrenciler ve bu dersi daha önce hiç almamış olması ( üzerine kodlamamış) öğrencilerdir. Daha önce bu dersi programlarına alan ve F2 ve F3 ile kalan öğrenciler muafiyet sınavına giremezler, giren öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.

IV. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
GÜNCEL ÇGL 402 VE ÇGL 426 DERS LİSTELERİ
için lütfen
TIKLAYINIZ.TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
Ders kayıtlarının belirtilen kayıt tarihleri bitimine kadar tüm öğrenciler tarafından onaylanması gerekmektedir.

ÇGL 406 STAJINI ALAN IV. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
ÇGL 406 - "Özel Eğitim Uygulamaları" stajının toplantısı 15 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'da 506 No.lu derslikte yapılacaktır. Stajı alan tüm öğrencilerin katılması gerekmektedir.

IV. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
Öğrencilerin ÇGL 404 dersini ağağıdaki listede verilen şubelere göre kodlaması gerekmektedir. Kendi şubesi dışında kodlama yapan öğrenciler yanlış kayıt yapmış olacaklardır. Bu durumda danışmanları tarafından ders kayıtları onaylanmayacaktır.
ÇGL 404 şube listesi için lütfen
TIKLAYINIZ.ÇGL 328 STAJINI ALAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
ÇGL 328 - "Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Uygulamaları" stajının toplantısı 15 Şubat Çarşamba günü saat 11.00'da 505 No.lu derslikte yapılacaktır. Stajı alan tüm öğrencilerin katılması gerekmektedir.

IV. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
ÇGL 402 dersi Ekli listede isimleri bulunan öğrencilerin 13.Şubat.2017 Pazartesi günü 09.00-12.30 saatleri arasında hastane staj oryantasyon eğitimine katılmaları gerekmektedir. Bu eğitime katılım zorunludur. İmza alınacaktır. Katılmayan öğrenciler ÇGL 402 stajını yapamayacaktır. Eğitim H.Ü. Kültür Merkezi M salonunda yapılacaktır. Liste için lütfen tıklayınız.


PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!
"ÇGL 300" kodlu "Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aileleri" dersi Psikoloji Bölümü öğrencilerine seçmeli olarak açılmış bir ders olup, Çarşamba günleri 14.00-17.00 saatleri arasında Sıhhiye Kampüsü'nde Çocuk Gelişimi Bölümü 504 No.lu derslikte yapılacaktır.

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirtilen kayıt tarihleri için tıklayınız.

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! 2016-2017 BAHAR DÖNEMİ KAYIT DUYURUSU için lütfen tıklayınız.

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! 2016-2017 BAHAR DÖNEMİ KAYIT YÖNERGESİ için lütfen tıklayınız.

2016-2017 BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI için lütfen tıklayınız.

III. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! ÇGL 328 dersi şube dağılımı için lütfen tıklayınız. Lütfen yalnızca size listede atanmış olan şubeyi kodlayınız!

IV. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! ÇGL 402 ve ÇGL 426 dersi şube dağılımı için lütfen tıklayınız. Lütfen yalnızca size listede atanmış olan şubeyi kodlayınız!
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Prof. Dr. E. Nilgün BAYSAL METİN ve Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN Editörlüğünde hazırlanan "Erken Müdahalede İlk Aşama: Tanılama" kitabı yayınlanmıştır. Kitaba Hacettepe Üniversitesi Yayınları'ndan ulaşılabilir.

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
Tüm sınıfların öğrenci temsilcisi seçimleri yapılacaktır. Aşağıda belirtilen tarihlerde tüm öğrencilerimizin sınıfta bulunmaları ve aday olacak öğrencilerin 15.11.2016 saat 12:00’ye kadar bölüm sekreterliğine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
1. sınıf seçimi: 15.11.2016 Salı günü ÇGL 103 Aile Yaşam Döngüsü dersi sonrasında 503 no’lu sınıfta yapılacaktır.
2. sınıf seçimi: 17.11.2016 Perşembe günü ÇGL 203 Gelişim Psikolojisi dersi öncesinde 506 no’lu sınıfta yapılacaktır.
3. sınıf seçimi: 15.11.2016 Salı günü ÇGL 315 Zihinsel Engel dersi sonrasında 506 no’lu sınıfta yapılacaktır.
4. sınıf seçimi: 15.11.2016 Salı günü ÇGL 407 Kaynaştırma dersi sonrasında 507 no’lu sınıfta yapılacaktır.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
27 Ekim 2016 Perşembe günü saat 09:30’da Mehmet Akif Ersoy Salonu’nda “UNI-101 Uluslararası Öğrenciler için Oryantasyon Programı” düzenlenecektir. Programa katılacak olan öğrenciler gün boyunca izinli sayılacaktır. Katılımınız rica olunur.

2016 DGS İLE BÖLÜMÜMÜZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN DERSLERİ 24 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAMAKTADIR. DERS PROGRAMINIZI ALMAK İÇİN 24 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ 08.30'DA BÖLÜM LİSANS KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE BAŞVURUNUZ.

SEVGİLİ I. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ
27 Ekim Perşembe günü saat 14.30’da Öğretim Üyeleri Kafeteryası/Tek Tek’ te Çocuk Gelişimi Bölümü ve HÜÇGET (Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Topluluğu) işbirliği ile düzenlenecek olan tanışma çayına davetlisiniz.


KAPATILAN ÜNİVERSİTELERDEN GELEN 4. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! ÇGL 409 staj toplantısı, staj koordinatörü Öğr Gör. Dr. Semra ŞAHİN tarafından 13 Ekim 2016 Perşembe günü saat 09:30'da 6. Kat Yüksek Lisans Dersliği'nde yapılacaktır. Katılımınız rica olunur.

13 Ekim Perşembe günü saat 15.30'de 506 no.lu derslikte ARAŞ. GÖR. ESRA ACAR ŞENGÜL, danışmanlığındaki öğrencilerle toplantı yapacaktır.

13 Ekim Perşembe günü saat 12.00'de 503 no.lu derslikte ARAŞ. GÖR. BAHAR UYAROĞLU, danışmanlığındaki öğrencilerle toplantı yapacaktır.

Başka üniversitelerden üniversitemize gelen 4. sınıf özel öğrencilerin dikkatine!ÇGL 411 - Özel Eğitim Uygulamaları-I dersi kapsamında 14 Ekim Cuma günü saat 10.00'da 508 no.lu derslikte toplantı yapılacaktır. Katılım zorunludur.

4. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! ÇGL 401, ÇGL 403, ÇGL 409 derslerinin listeleri güncellenmiştir, ulaşmak için tıklayınız. Lütfen yalnızca size belirtilen şubeyi kodlayınız.

12 Ekim Çarşamba günü saat 09.00'da ARAŞ. GÖR. SİNEM İŞLEK, danışmanlığındaki öğrencilerle toplantı yapacaktır.

13 Ekim Perşembe günü saat 16.00'da ARAŞ. GÖR. ESRA IŞIK, danışmanlığındaki öğrencilerle toplantı yapacaktır.

KAPATILAN ÜNİVERSİTELERDEN GELEN ÖZEL ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
10.10.2016 Pazartesi günü saat 12:30'da 506 no'lu sınıfta ders programları ile ilgili koordinatörlük bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Katılımınız rica olunur.


IV. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! ÇGL 401, ÇGL 403 ve ÇGL 409 dersleri şube dağılımı listeleri 10 Ekim Pazartesi günü güncellenerek web sayfamızda yer alacaktır. Lütfen anasayfadaki duyuruları takip ediniz.


KAPATILAN ÜNİVERSİTELERDEN ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK BÖLÜMÜMÜZE GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

Dersleriniz 10 Ekim 2016 Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır.

Ders programlarını 7 Ekim 2016 Cuma günü 4. sınıfların Arş. Gör. Yağmur Değirmenci ve Arş. Gör. Burcu Aktı'dan, 2. ve 3. sınıfların ise Arş. Gör. A.Elif Işık Uslu ve Arş. Gör. Şuheda Bozkurt Yükçü'den almaları gerekmektedir.


Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'nın İngilizce hazırlık dersleri ve servis dersleri ile ilgili duyurusu aşağıda yer almaktadır:
Muafiyet sınavlarına giren öğrencilerimizin dikkatine !

2016 - 2017 Güz döneminde İngilizce hazırlık dersini başarıyla geçen öğrencilerin notları karnelerine işlenmiştir. Benzer şekilde, 2016 - 2017 Güz döneminde İngilizce servis derslerinin muafiyet sınavına girerek başarılı olan öğrencilerin karnelerine de ilgili servis derslerinin notları işlenmiştir.

Muafiyeti işlenen bu dersler, öğrencilerin ders kayıt ekranında bulunan alınan dersler sepetinden silinmiştir.

Bu dersleri yeniden almak isteyen öğrencilerimizin, muafiyet notlarından vazgeçtiklerini belirten bir dilekçeyi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında bulunan ilgili kayıt kabul odalarına vermeleri gerekmektedir. Bunu yaptıktan sonra dersleri ekle-sil haftasında yeniden ekleyebileceklerdir.


TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
TKD 103 - Türk Dili I ve TKD 104 - Türk Dili II dersleri e-öğrenme platformu üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile verilmektedir. Yeni kayıt yaptıran tüm öğrencilerin sisteme giriş yapabilmeleri için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na müracaat ederek "@hacettepe.edu.tr" uzantılı mail adresi almaları zorunludur. Derslere platform üzerinden giriş yapılarak devam edilmesi gerekmektedir.


II. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
ÇGL 215 Topluma hizmet uygulamaları dersi 15,14 ve 09 no.lu şubeler Pazartesi Öğleden Sonra, 11 ve 03 no.lu şubeler Cuma öğleden sonradır. 09 No.lu şubenin ders saati daha sonra açıklanacaktır.

SABANCI VAKFI burs duyurusu için lütfen TIKLAYINIZ.

TÜRK EĞİTİM VAKFI burs duyurusu için lütfen TIKLAYINIZ.


ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
BEB 650 dersinin bütünleme sınavı 15 Haziran Çarşamba günü saat 18.00-19.00 saatleri arasında FTR Bölümü'nde yapılacaktır.

ANA 130 dersinin bütünleme sınavı 14 Haziran Salı günü 14.40-15.30 saatleri arasında Anatomi Bölümü'nde yapılacaktır.

FZY 118 dersinin bütünleme sınavı 15 Haziran Çarşamba günü 13.30-14.30 saatleri arasında Fizyoloji Bölümü'nde yapılacaktır.


Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Dilek ACER Bölümümüz Öğretim Elemanlarına ve Öğrencilerine “Karenin Dışına Çıkmak: Alternatif Okullar” konulu konferans verecektir.Afiş için tıklayınız


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! ÇGL 218 Eğitsel Yaklaşımlar Dersi ve ÇGL 420 Çocuk Teknoloji ve İnternet Dersi 2015-2016 bahar döneminde AÇILMAMIŞTIR. Dersi programına alan öğrencilerimizin ekle-sil haftasında silmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerimizin dikkatine!Derslerin şube kodları güncellenmiştir. Lütfen yalnızca size belirtilen şubeyi kodlayınız. Ders listelerinde adınızın bulunmaması halinde, bölüm lisans koordinatörlüğüne başvurunuz.

BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Muafiyet Sınavı 10 Şubat 2016 Çarşamba Günü saat 18.00- 19.00 arasında yapılacaktır. Sınava 1. sınıfa başlayan öğrenciler ve dersi programlarına hiç almamış öğrenciler girebilirler. Daha önce programlarına alan ve F2 ve F3 ile kalan öğrenciler muafiyet sınavına giremezler.Duyuru için tıklayınız

Öğrencilerimizn dikkatine! Biyoistatistik bölümü BİS 108 Bilgisayar Bilimi dersi açmıştır, ders Pazartesi Günü saat 13.30- 15.30 arasında Laboratuar Merkezinde Yrd. Doç.Dr. Nimet Anıl Dolgun tarafından verilmektedir bilginize sunulur.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015-2016 BAHAR DÖNEMİ KAYIT DUYURUSU İçin Lütfen Tıklayınız.

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ KAYIT YÖNERGESİ İçin Lütfen Tıklayınız.

2015- 2016 BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI için lütfen tıklayınız.

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ YAZ STAJI ŞUBE DAĞILIMI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ ÇGL 328 DERSİ ŞUBE DAĞILIMI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE! ÇGL 406 ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI 2 DERSİ ŞUBE DAĞILIMI İçin Lütfen Tıklayınız.

4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE! ÇGL 426 VE ÇGL 402 DERSLERİ ŞUBE DAĞILIMI İçin Lütfen Tıklayınız.

4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE! ÇGL 408 DERSİ ŞUBE DAĞILIMI İçin Lütfen Tıklayınız.

ÇGL 215 dersi Kurum ve Şube Dağılımı İçin Lütfen Tıklayınız.

TEV Burs Duyurusu İçin Tıklayınız.

Sabancı Vakfı Burs Duyurusu İçin Tıklayınız.

TKD 103.35 Türk Dili 1 Dersi Perşembe Günü 16.45-18.15'de Gül Uluğtekin tarafından verilecektir. Öğrenciler dersi https://www.blackboard.hacettepe.edu.tr adresinden giriş yaparak takip edecektir.
İngilizce derslerinin herhangi birinden TEK DERS SINAVINA girecek olan öğrencilerin dikkatine! Sınav 16 Eylül 2015 Çarşamba Günü saat 13.30'da Yabancı Diller Yüksekokulu Binasında yapılacaktır.

2015-2016 Güz Yarıyılı Kayıt Duyurusu İçin Tıklayınız.

2015-2016 Güz Yarıyılı Program Kayıt Yönergesi İçin Tıklayınız.

2015-2016 Güz Yarıyılı ÇGL 401, 403 ve 409 Derslerinin Şube Dağılımı İçin Tıklayınız.

2015-2016 Güz Yarıyılı Güncel Ders Programı İçin Lütfen Tıklayınız.

4.Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine

ÇGL 411 Dersi Şube Dağılımı İçin Tıklayınız.

TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!

  23 Şubat 2015 pazartesi günü saat 12:30'da Beslenme Bölümü Turuncu Amfi'de program kaydı konulu öğrenci danışman toplantısı yapılacaktır. Katılan öğrencilerden imza alınacaktır.

1. SINIF ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

TÜRK EĞİTİM VAKFI burs duyurusu için lütfen TIKLAYINIZ.


TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!

  Biyoistatistik Bölümü tarafından bölümümüz öğrencilerine "BİS 108 BİLGİSAYAR BİLİMİ" dersi seçmeli olarak açılmıştır. Ders 25 kişi ile sınırlandırılmıştır. DERSE İLİŞKİN BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ.

Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi - Erken Müdahale web sayfası için tıklayınız.

Lisansüstü Öğrenciler İçin Duyurular

Bölümümüz Lisansüstü Öğrencilerinin Dikkatine

  20 Ekim 2014 Pazartesi günü saat 12.00'de Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Şule Bilir Seminer Odasında lisansüstü öğrencilerimizin sorun, dilek ve şikayetleri hakkında görüşmek üzere Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Pınar Bayhan eşliğinde bir toplantı düzenlenecektir. Toplantı sonrasında Sağlık Bilimleri enstitüsü öğrenci temsilcisi seçimi yapılacaktır. Toplantıya tüm lisansüstü öğrencilerimiz davetlidir.

Çocuk Gelişimi Bölümü Asistan Eğitimi Programı kapsamında yapılan eğitimlere tüm lisansüstü öğrencilerimiz davetlidir program için tıklayınız

 

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü Sıhhiye Ankara-TÜRKİYE
Tel : 00 90 312 305 15 26
00 90 312 305 18 37 - 00 90 312 305 31 26
Fax: 00 90 312 305 30 53
E-mail : hucg@hacettepe.edu.tr