Öğretim Üyeleri/Görevlileri

İsmihan ARTAN

I. MAKALELER

 1. Çalışandemir, F.; Bencik, S.; Artan, İ. (2008). Çocukların Cinsel Eğitimi: Geçmişten Günümüze Bir Bakış. Eğitim ve Bilim, Cilt: 33, Sayı:150, 14-27.

 2. Artan, İ. (2005). Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Fiziksel Çevre ve Çevre Düzenlemesi.Yaşadıkça Eğitim, Sayı:86, Nisan-Haziran, 37-40.

 3. Artan, İ. (2005). Cinsel Gelişim ve Eğitim. Kebikeç, Sayı:19, 211-223.

 4. Çetin, Z; Artan, İ. (2004). 5-17 Yaş Grubu Zihinsel Engeli Olan Ve 5-6 Yaş Grubu Zihinsel Engeli Olmayan Çocukların Cinsiyet Rolünü Kazanmalarının Karşılaştırılması. Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Dergisi, Cilt:1, Sayı:10-11, Haziran-Aralık.

 5. Artan, İ.; Uyanık Balat, G. (2003). Recognition of Musical Instruments by Children Between 4 and 6 Years of Age and Research Concerning the Natural Sounds They Associate with Those Instruments. Contemporary Issues in Early Childhood, vol:4, no:3.

 6. Artan, İ. (2003). Engelli Çocuk ve Gençlerin Cinsel Eğitimi. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Yıl:4, Sayı:39.

 7. Artan, İ. (2003). Çocukların HIV/AIDS Konusunda Bilgilendirilme Modeli.Sağlık ve Toplum, Yıl:13, Sayı:2, 30-33.

 8. Artan, İ.; Uyanık Balat, G. (2003).Okulöncesi Eğitimcilerinin Entegrasyona İlişkin Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:11, Sayı:1.

 9. Bayhan, P.; Artan, İ.; Yükselen, A.  (2002). Comparison of Fear in Children With and Without Mental Retardation: A Study From Turkey.The Family Physician, No:23, 7-13.

 10. Arı, M.; Bayhan, P.; Artan, İ. (2002). The Effects of Various Parental Approaches on  the Problematic Cases for Children of 4 to 11 Years of Age. Education Physical Training Sport, Vol:4, No:45, 5-12.

 11. Artan, İ. (2002). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri İçin Cinsel Eğitim Etkinlik Örnekleri.HIV/AIDS, Cilt:5, Sayı:2, S: 63-67.

 12. Artan, İ.(2002). Cinsel Eğitim Etkinliklerinin Ders Programları Aracılığı ile Uygulanması. Yaşadıkça Eğitim, Sayı:73, S:16-19.

 13. Tuğrul, B.; Artan, İ. (2001). Çocukların Cinsel Eğitimi ile İlgili Anne Görüşlerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:20, S:141-149.

 14. Türkoğlu, N.; Artan, İ. (2001). Zihinsel Engelli Çocukların Anne ve Babalarının Kaygı Düzeylerine Etki Eden Etmenlerin İncelenmesi. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, S:41-53.

 15. Artan, İ.; Balat, G. U. (2001). Anaokuluna Devam Eden 4 ve 6 yaş Grubu Çocukların Şarkı Söyleme ile İlgili Düşüncelerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, S:355-364.

 16. Artan, İ. (2001). Engelli Çocukların Eğitiminde Etkili Bir Teknik: Müzik. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,  Cilt:21,  Sayı:2001-2, S:43-55.

 17. Artan, İ.; Balat, G. U. (2001). Anaokuluna Devam Eden 4 ve 6 Yaş Çocuklarının Çalgıları Tanımaları ve Çalgıların Seslerini Hangi Doğal Seslere Benzettiklerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:11, S:213-227.

 18. Artan, İ. (2001).Cinsel Eğitimde Televizyonun Rolü. Eğitim ve Bilim, Cilt:26, Sayı:120,S:50-54.

 19. Artan, İ. (2001). 7-12 Yaş Grubu Çocuklar İçin Cinsel Eğitim Programlarına Bir Bakış.  Çağdaş Eğitim,  Yıl:26,  Sayı:275, S:5-10.

 20. Dönmez, N. B.; Bayhan, P.; Artan, İ. (2001). Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Yaşam Döngüsü İçinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi.Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt:12, Sayı:2, S:29-41.

 21. Acer, D.; Artan, İ. (2000).Üç ve Dört Yaş Grubu Çocukların Annelerine Yöneltmiş Oldukları Cinsellikle İlgili Sorular Ve Annelerin Verdikleri Cevapların İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:XIII, Sayı:1, S:191-204.

 22. Dönmez Baykoç, N.; Bayhan, P.; Artan, İ. (2000). Engelli Çocuğa sahip Ailelerin Beklentileri ve Endişe Duydukları Konuların İncelenmesi. Sosyal Hizmetler Dergisi, Cilt:1, Sayı:11, S:16-23.

 23. Bal, S.; Artan, İ.; Şahin,S.; Arı, M. (1999). 1-30 Aylar Arasındaki Bebeklerin Nesne Devamlılığı İle İlgili Gelişim Düzeylerinin İncelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, S:45-58.

 24. Artan, İ.; Bal, S. (1998).Examples of Musical Techniques And Activities  Used At the Practice School of Hacettepe University. Eğitim ve Bilim, Cilt:22, Sayı:110, S:56-63.

 25. Artan, İ. (1996). Anaokuluna Devam Eden 4 ve 6 Yaş GrubundakiÇocukların  Annelerinin Müziğe ve Müzik Eğitimine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:16, Sayı:1, S:123-130.

 26. Bal, S.; Artan, İ.(1996).The Latest Situation in Preschool Education in Turkey .OMEP-EURONEWS, No.2, March, p: 6-7; No:3, November, p:6.

 27. Bilir, Ş.; Dönmez, N. B.; Bayhan, P.; Artan, İ. (1995).Hastanede Yatan 10-18 Yaşları Arasındaki  Çocuk ve Gençlerin Gelecekle İlgili Beklenti ve İsteklerinin İncelenmesi. Sağlık Dergisi, Cilt: 67, Sayı:3-4, S:21-29. 

 28. Bilir, Ş.; Dönmez, N.B.; Bayhan, P.; Artan, İ. (1995).Türkiye’de Hastanelerde Yatan  Çocuklara Sağlanan Fiziksel,Eğitimsel ve Duygusal Olanakların İncelenmesi. Sağlık Dergisi, Cilt:67, Sayı:1-2, S:81-89.

 29. Mağden, D.; Bayhan, P.; Tuğrul, B.; Artan, İ.; Üstün, E. (1995).İlkokul 3., 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Şekerli Yiyecek Maddelerini Tüketmelerinin Diş Sağlığına Olan Etkisinin İncelenmesi. Sağlık Dergisi, Cilt:67, Sayı:1-2, S:73-80.

 30. Bilir, Ş.; Mağden, D.; San, P.; Atik, B.; Artan, İ.; Üstün, E. (1993). Hacettepe  Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara-Alkol-İlaç Alma ve Bağımlılık  Yapan Maddeleri Kullanma Alışkanlığının Araştırılması. Sağlık Dergisi, Cilt:65, Sayı:1, S:65-75.

 31. Bilir, Ş.; Mağden, D.; Tuğrul, B.; San, P.; Artan, İ.; Üstün, E. (1992). İlkokul 3.,4.,5. Sınıf Öğrencilerinin Harçlıklarının Tüketilmesinde Televizyon Reklamlarının Etkisinin İncelenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, S:31-40.

 32. Bilir, Ş. ve diğ. (1992).Korunmaya Muhtaç Zeka Özürlü Çocuk ve Gençlerde Görülen Ruhsal Uyum Davranışları Üzerinde Bir İnceleme .Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, Sayı:5, S:19-29.

 33. Bilir, Ş. ve diğ. (1992). Korunmaya Muhtaç Zeka Özürlü Çocuk ve Gençlerde Özbakım Becerilerinin İncelenmesi. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, Sayı:5, S: 31-44.

 34. Bilir, Ş.; Mağden, D.; Güneysu, S.; San, P.; Artan, İ. (1990).Bursa İl Merkezinde Taranan Bebek ve Çocuk Ölümlerinin Anneye İlişkin Özellikler Açısından İncelenmesi. Sağlık  Dergisi, Cilt:62, Sayı:1, S: 69-78.

II. ULUSLARARASI VE ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN TEBLİĞLER

 1. Bayhan, P.; Metin, N.; Artan, İ.; Turan, F.; Doğan, Ö.; Şahin, S.; Çetin, Z.; Yükselen, A.; Şipal, F.; Bencik Kangal, S.; Akoğlu, G.; Erdil, Z.; Acar, E.;Gündüz, S.; Aydın, Ç.; Özkızıklı, S.; Uyaroğlu, B. (2011). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Tarafından Geliştirilen "0-36 ay" Çocuklar İçin Gelişim Değerlendirme Envanteri, Uluslar arası Katılımlı I. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi, Ankara.

 2. Artan, İ. Seslerle Tanışalım. (2009). Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Seminerleri-XII, İşitme Engeli ve Müzik. Hacettepe Üniversitesi, 18 Aralık 2009, Ankara.

 3. Artan,İ.; Şahin, S.; Çiçek, Ç. (2009). Çocuk Gelişimci Gözüyle Çocuk Parklarının İncelenmesi. ARCHILD Uluslararası Mimarlık ve Çocuk Kongresi, UIA Uluslararası Mimarlar Birliği, 18-21 Kasım, Ankara.

 4. Artan, İ.; Özkızıklı, S.; Çalışandemir, F.; Bencik Kangal, S. (2009). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Rolleri Algılayışlarına Hazırlanan Cinsel Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 7-9 Ekim, Ankara.

 5. Bencik Kangal, S.; Özkızıklı, S.; Artan, İ. (2009). İlköğretim Döneminde Cinsel Eğitim. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 7-9 Ekim, Ankara, (POSTER).

 6. Artan, İ.;Acer, D.(2006). Çocuklar için Cinsel Eğitim Hedefleri.Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VI. Ulusal Kongresi, CETAD, 24-26 Kasım, İstanbul.

 7. Artan, İ. (2005). Orff Öğretisinin Bir Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisindeki Yansımaları. 2.Uluslararası Orff Schulwerk Sempozyumu, Çağdaş Drama Derneği, 2-4 Aralık, Ankara.

 8. Artan, İ. (2004).Sizin Müzik Dersiniz Hangi Gün?Erken Çocuk Eğitiminde Sanat Sempozyumu Kitabı, 2-3 Aralık, Ankara, Morpa Yayınları, 142-146.

 9. Artan, İ.;Çelebi Öncü, E.; Oklan Elibol, F. (2003). Alt Sosyo Ekonomik Düzey Annelerin Ev Ortamındaki Materyalleri Çocuklarının Eğitiminde Kullanım Şekilleri. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Türkiye Okulöncesi Eğitimini Geliştirme Derneği, 8-10 Ekim, Kuşadası.

 10. Uyanık Balat, G.; Artan, İ. (2003). Altı Yaş Grubu Korunmaya Muhtaç ve Ailesinin Yanında Kalan Çocukların Okula Hazırbulunuşluk ile İlgili Temel Kavram Bilgilerinin İncelenmesi. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Türkiye Okulöncesi Eğitimini Geliştirme Derneği, 8-10 Ekim, Kuşadası.

 11. Arı, M.; Bayhan, P.; Artan, İ.; Üstün, E.; Akman, B. (1998). Violence in Intrafamily Relationships. 15th   Biennial ISSBD Meetings, 1-4 July, Berne, Switzerland.

 12. Arı, M.; Bayhan, P.; Artan, İ.;Üstün, E.; Akman, B. (1998). Comparative Examination of the Definition and Perception of Emotional Expressions ın Orphan Children Aged 48-72 Months and Children of the Same Age who Live With Their Families. International Conference on Child and Adolescent Mental Health, 2-6 June, Chinese University, HongKong.

 13. Erdemli, M.; Artan, İ. (1997).Bilkent Üniversitesi Erken Müzik Eğitimi Programına Devam Eden 48-66 Aylık Çocukların Müzik Becerilerinin Gelişiminin İncelenmesi. I.Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüs M-R-S Salonları, 28-30 Mayıs, Ankara.

 14. Arı, M.; Bayhan, P.; Artan, İ.; Üstün, E.; Akman, B.

  a) (1997). 0-72 Aylık Türk Çocuklarının Gelişimsel Değerlendirilmesi. Okulöncesi Eğitimi Sempozyumu, Ankara.

  b) (1997). A Developmental Study on the Turkish Children of 0-72 Months.Society for Research in Child Development(SRCD), Biennial Meeting, April 1997, Washington, DC.

 15. Arı, M.; Bayhan, P.; Artan, İ.; Üstün, E.; Akman, B. (1997). A Study of Parents’ Attitudes, Conducts, and Thought Regarding 2-11 Year Old Children Who Watch Television. 

  a) (1997). I. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 28-30 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi, M-R Salonları,  Ankara.

  (1997). SRCD Biennial Meeting, (3-6 April 1997) Washington, D-C., U.S.A.

 16. Bal, S.; Artan, İ. (1996). A Study on the Development of Hearing Perception in 5-7 Year Old

  Kindergarten Children With Profound Hearing Loss. 4th International Bad Berleburger Conference and

  2nd Turkish Symposium About Hearing Impaired People, April 1996, Antalya.

 17. Bilir, Ş.; Güven, N.; Bal, S.; Metin, N.; Artan, İ.

  a) (1995). A Comparison Study of Gross Motor Development Skills of Normal,Hearing Impaired and Down Syndrome Children.18th International Congress on Education of the Deaf, July 1995, Tel-Aviv, Israel. (POSTER).

  b) (1994). 3-6 Yaş Grubundaki Normal Gelişim Gösteren,3-7 Yaş Grubundaki İşitme Özürlü ve 5-7 Yaş Grubundaki Down Sendromlu Çocukların Büyük Kas Motor Gelişimi ile İlgili Becerilerinin İncelenmesi. Sağlık Dergisi, Cilt:66, Sayı:1-2, S: 77-88.

 18. Bilir, Ş.; Artan, İ.; Bal, S. (1995). A Study on the Development of Concept of Rhythm in 5  to 7 Year-Old With Profound Hearing Loss Kindrgarten Children.18th International Congress on Education of the Deaf, July 1995, Tel-Aviv, Israel. (POSTER)

 19. Artan, İ. (1995). Özürlü Çocukların Eğitiminde Müzik Etkinliklerinin Kullanılması. II.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 11-13 Ekim, Hacettepe Üniversitesi M ve R Salonları,Ankara.

 20. Artan, İ. (1995). Özürlü Çocuklarda Müzik/Atölye Çalışması. II.Ulusal Özel Eğitim Kongresi,11-13 Ekim,Hacettepe Üniversitesi Uygulama Anaokulu, Gülveren, Ankara.

 21. Artan, İ. (1993). Okulöncesi Dönemde Müziğin Gelişimi ve Etkinlik >Örnekleri. 9.YA-PA Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri Kitabı,YA-PA Yayınevi, İstanbul.

 22. Bilir, Ş.; Dönmez, N. B.; San, P.; Artan, İ.

  a) (1992). A Study on the Perception of Illness and Hospital by Children. II.Congress of European Hospital Pedagogues, April 2-4, Vienna, Austria.

  b) (1988). Hastanede Yatan Çocukların Hastalık ve Hastaneyi Algılamalarının İncelenmesi. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, Sayı:3, S:35-44.

 23. Bilir, Ş.; Dönmez, N.B.; San, P.; Artan, İ.

  a) (1992). Research on the Subjects and Colours of Pictures Drawn by Child Patients in Hospital. II.Congress of European Hospital Pedagogues, April 2-4, Vienna, Austria. (POSTER).

  b) (1992). Research on the Subjects and Colours of Picture Drawn by Child Patients in Hospital. XV. International Pyschology Collogium, July 24-28, İstanbul, Turkey.

 24. Mağden, D.; Artan, İ. (1992). Ankara İl Merkezindeki Orta Sosyo-Ekonomik Düzeyde İlkokul ve Ortaokul Üçüncü Sınıfa Devam Eden Dokuz ve Ondört Yaş Öğrencilerinin Görme ve İşitme Özürlülere Karşı Tavırlarının İncelenmesi. I.Ulusal Özel Eğitim Kongresi Kitabı,YA-PA Yayınları,İstanbul.

 25. Artan, İ. (1992). Okulöncesi Dönemde Müzik Eğitimi. I. Okulöncesi Eğitimi Semineri Kitabı, Ankara.

III. KİTAP YA DA KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI

 

    A. Yurt İçinde Yayınlanmış Kitaplar

 

 1. Artan, İ. (2008). Okulöncesinde İşitsel Algı ve Müzik. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı, Okulöncesinde Müzik Eğitimi Kitabı (Ed: Ali Öztürk). Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 972, Eskişehir.

 2. Bayhan,P.; Artan,İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.

 3. Artan, İ. (2004). Sizin Müzik Dersiniz Hangi Gün? Erken Çocuk Eğitiminde Sanat Sempozyumu Kitabı, 2-3 Aralık, Ankara, Morpa Yayınları, 142-146.

 4. Güven, N.; Metin, N.; Bayhan, P.; Artan, İ. (1999).Zihinsel Engelli Çocuklar ve Gençler için Program Amaçları.72 Tasarım Ltd. Şti., Ankara.

 5. Bal, S.; Artan, İ. (1995).0-6 Yaş Çocuklarının Müzik Eğitimi-Seslerle Tanışalım. YA-PA Yayınevi, İstanbul.

 

    B. Yurt İçinde Yayınlanmış Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

 

 1. Artan, İ. (2011). Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar İçin Müzik ve Dans Eğitimi. (Ed. Necate Baykoç), Eğiten Kitap, Ankara.

 2. Artan, İ.; Özkızıklı, S.; Bencik Kangal, S. (2010). "36-72 Aylık Çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Programına Cinsel Kimlik Açısından Bir Bakış". Geçmişten Geleceğe Okul Öncesi Eğitim. MEB Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, 183-196, Ankara. ISBN: 978-975-11-3472-1

 3. Artan, İ. (2003). Okulöncesi Dönemde İşitsel Algının Geliştirilmesi. Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar (Ed: Müzeyyen Sevinç). MORPA Kültür Yayınları, İstanbul.

 4. Artan, İ. (2001). Okulöncesinde İşitsel Algı ve Müzik. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı, Müzik Öğretimi Kitabı (Ed: Ali Öztürk). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 5. Artan, İ. (1994). Okulöncesi Dönemde Müzik Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri. Okulöncesi Eğitimcileri için El Kitabı II, Ed: Şule Bilir,YA-PA Yayınevi, İstanbul.

 

IV. DİĞER YAYINLAR

 

 1. Artan, İ. (2007). Çocuklarımızın Cinsel Soruları ve Anne Babalara Öneriler. TED Ankara Kolejliler, Sayı:88, Mayıs, S: 34-36.

 2. Artan, İ. (2003). Engelli çocuk ve Gençlerin Cinsel Eğitimi. Eğitim, MEB  Dergisi, Yıl:4, Sayı: 39, Ankara.

 3. Artan, İ. (2002). Paylaşım. Çoluk Çocuk Dergisi, Kök Yayıncılık, Sayı:19, S:63.

 4. Artan, İ.(2002). Cinsel Gelişim ve Eğitim. Actuel Medicine, Cilt:10, Sayı:3, S: 82-86.

 5. Artan, İ. (2002). Orff Öğretisi. Çoluk Çocuk Dergisi, Kök Yayıncılık, Sayı:11, S: 33.

 6. Artan, İ. (2001). Cinsel Eğitim Nedir. Çoluk Çocuk Dergisi, Kök Yayıncılık, Sayı:7, S:10-11.

 7. Artan, İ. (2001). Cinsel Gelişim.  Çoluk  Çocuk  Dergisi,  Kök   Yayıncılık, Sayı: 6, S:16-17.

 8. Artan, İ.(1994). Çocuk Beslenmesinde Eğitimin Rolü. Okul Öncesi Eğitimi Dergisi, Yıl:26, Sayı:47, S:15-17.

 9. Artan, İ. (1992).Çalışan Anneler. Okul Öncesi Eğitimi Dergisi,Yıl:24, Sayı:44, S:20-22.

 10. Artan, İ. (1992).Down Sendromlu-Mongol-Çocuklar. Okulöncesi Eğitimi Dergisi, Yıl:24, Sayı:43, S:17-19.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü Sıhhiye Ankara-TÜRKİYE
Tel : 00 90 312 305 15 26
00 90 312 305 18 37 - 00 90 312 305 31 26
Fax: 00 90 312 305 30 53
E-mail : hucg@hacettepe.edu.tr