Kur Tanımları I.Sınıf

I. SINIF GÜZ SÖMESTRESİ

T

P

K

ÇGE 101-01 Çocuk Gelişimi ve Eğitimine Giriş

2

0

2

Hacettepe Üniversitesi ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü hakkında bilgiler, okul öncesi eğitiminin tarihçesi, Türkiye'de okul öncesi eğitimi, okul öncesi eğitimi nedir, önemi, hedefi, ilkeleri hakkında genel açıklamalar.

KİM 125-21 Temel Kimya I

2

0

2

Kimyanın temel kanunları, semboller, formüller, denklemler, gazlar, reaksiyon hızı ve denge, çözeltiler, sulu çözeltilerde denge.

FİZ 133-02 Fizik

3

0

3

Gerekli matematik kavramları, denge, doğrusal hareket, Newton'un ikinci kanunu, iş ve enerji, impuls ve momentum, düzgün dönüş hareketi, hidrostatik ve hidrodinamik, ısı ve ısı iletimi, ideal gazlar ve özellikleri. Coulomb Kanunu, elektrik alanı, potansiyel akım, direnç ve özdirenç, doğru akım devreleri, sıga ve kondansatörler. Magnetik alan, alternatif akımlar.

MAT 113-08 Temel Matematik I

2

2

3

Önermeler ve Doğruluk Değer Tabloları, Kümeler Kuramı, Bağıntılar, Fonksiyonlar, Vektörler, Matrisler, Lineer Denklemler, İki ve Üçüncü Mertebeden Determinantlar, Binom Katsayıları ve Teoremi, Logaritma, Limit, Türev, Ortalama Değer Teoremi, Hosbital Kuralı, Diziler ve Seriler, İntegral, İntegral Yöntemleri, İlkel Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel ve İntegralin İleri Uygulamaları.

SOS 101-16 Sosyolojiye Giriş

3

0

3

Bu derste tarihsel, ampirik ve analitik yaklaşımlarla sosyolojinin tanımı ve konusu, sosyolojinin sosyal bilimler içindeki yeri, sosyolojide temel kavramlar ve metodoloji konuları işlenecektir.

ÇGE 105-01 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim

2

0

2

Bu derste prenatal gelişim dönemleri, fetal gelişimi etkileyen faktörler, 0-3 yaş dönemindeki bebeklerin bebekte uyarım, özbakım, motor, sosyal, bilişsel, algı ve dil alanlarındaki gelişim özellikleri ve ilgili değerlendirme teknikleri, evde ve kurumda eğitimleri konuları işlenecektir.

ÇGE 107-01 Aile ve Yaşam Dinamiği

1

0

1

Bu derste aile ve aile içi ilişkilerine yönelik kuramlara genel bakış ile insan gelişiminin aile dinamiği içinde analiz edilmesi işlenecektir.

İNG 127-86-87 Temel İngilizce I

2

2

3

Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.

TKD 103-85 Türk Dili I

2

0

2

Bu ders, dilin sosyal bir kurum olarak milletlerin hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, diğer diller yanında Türkçe'nin yeri, Türk dilinin tarihi gelişimi ve yayılma alanlarına ilişkin bilgi verir. Ayrıca, Türkçe'yi fonetik açıdan tanıtarak imla kuralları ve uygulamalarına ilişkin beceri kazandırır.

 

I. SINIF BAHAR SÖMESTRESİ

T

P

K

KİM 126-21 Temel Kimya II

2

0

2

Periyodik sistem ve atomların elektron yapısı, kimyasal bağ, atom çekirdeği, organik kimyanın tanıtılması, alkoller, eterler, karbonil bileşikleri, asit halojenürleri, esterler, amidler, izomeri.

PSİ 101-04 Psikolojiye Giriş

3

0

3

Psikolojinin bilimsel temelleri, psikolojide temel kavramlar, bilimsel metot ve istatistik, psikolojide temel süreç ve uygulama alanları.

BİO 112-01 Modern Biyoloji

3

0

3

Biyolojinin tanımı, canlıların özellikleri, bitkiler ile hayvanlar arasındaki farklar, bilimsel yöntem, canlının kökeni, evrenin oluşumu, canlılığın dünyada meydana gelmesinin nedenleri, hücre, hücre organelleri, hücrenin kimyasal yapısı, karbonhidratlar, proteinler, lipidler, nükleik asitler, biyolojik şifre, protein sentezi, eukaryot ve prokaryot hücre, endüsimbiyotik hipotez, hücre bölünmesi, mitoz, mayoz, hücre döngüsü, dokular, üreme ve gelişme, genetik.

ÇGE 106-01 Bebeklik Döneminde Eğitim Programları

1

3

2

Bu dersin içeriğinde bebeklerin gelişimini destekleyici eğitim programları modellerini tanıma ve geliştirme ile ev ve kurumlarda bebeklik eğitim programı uygulamaları yer almaktadır.

ÇGE 110-01 Özel Eğitime Giriş

1

0

1

Özel eğitimde, teşhis aşamasından, eğitimde program düzenlenmesine kadar temel kavram ve teoriler. Yalnızca Türkiye bazında değil, diğer ülkeleri de kapsayacak genel görüşleri içermektedir.

ANT 102-01 Sosyal Antropolojiye Giriş

3

0

3

Kültür varlığının yaşayan ve değişen bir sistem veya bütün olarak incelenmesi arasındaki işlevsel ve yapısal etki ve ilişkiler, kültürel sistemlerin benzerlikleri, farkları ve değişmesi, benzerlik, benzemezlik ve değişme ile ilgili temel soruların açıklanması.

BES 114-01 Beslenme İlkeleri ve Besin

2

0

2

Beslenme ve sağlık, karbonhidratlar, lipitler, proteinler, enerji metabolizması, su ve madenler, vitaminler, yeterli ve dengeli beslenme rehberi, beslenme ve fiziksel aktivite, yaşlılıkta beslenme, işçi beslenmesi.

İNG 128-86-87 Temel İngilizce II

2

2

3

ING-127 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.

TKD 104-85 Türk Dili II

2

0

2

Bu ders, dilin sosyal bir kurum olarak milletlerin hayatındaki yeri ve önemi, dil- kültür ilişkileri, diğer diller yanında Türkçe'nin yeri, Türk dilinin tarihi gelişimi ve yayılma alanlarına ilişkin bilgi verir. Ayrıca, Türkçe'yi fonetik açıdan tanıtarak imla kuralları ve uygulamalarına ilişkin beceri kazandırır.

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü Sıhhiye Ankara-TÜRKİYE
Tel : 00 90 312 305 15 26
00 90 312 305 18 37 - 00 90 312 305 31 26
Fax: 00 90 312 305 30 53
E-mail : hucg@hacettepe.edu.tr