Öğretim Üyeleri/Görevlileri

NECATE BAYKOÇ DÖNMEZ

Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara

Görev Yeri : Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü

e-mail: necate@hacettepe.edu.tr; www.nbdonmez@gmail.com

 Akademik Yükselme ve Eğitim (Yer, Tarih, Konu)

Profesör: Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1994.

Doçent : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1987.

Doktora Çalışması : Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı, 1986."12-30 Aylık Türk Çocuklarının Dil Gelişimlerinin İncelenmesi"

Bilim Uzmanlığı : Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı 1982. "Çocuklarda Nokturnal Enürezis Görülme Sıklığının İncelenmesi"

Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü 1980. "Okulöncesi Dönem Çocuklarında Görsel Ve İşitsel Algı Belleğinin İncelenmesi"

Sorumlu Olunan Lisans Dersleri

 • ÇGE 110-01 Özel Eğitime Giriş
 • ÇGE 209-01 Oyun ve Oyun Materyalleri
 • ÇGE 282 Özel Eğitim
 • ÇGE 304 Okul Öncesi Eğitiminde Alan Çalışması
 • ÇGE 417 Çocuk Gelişiminde Alan Çalışması I
 • ÇGE 418 Çocuk Gelişiminde Alan Çalışması II
 • ÇGE 426 Seminer
 • ÇGE 431 Mezuniyet Tez Yönetimi
 • ÇGE 447 Dil Gelişimi Ve Konuşma Engelli Çocukların Eğitimleri
 • ÇGE 448 Dil ve Konuşma Engelli Çocuklar İçin Program Geliştirme ve Uygulama
 • ÇGE 456 Hasta Ve Hastanede Yatan Çocukların Eğitimleri

Sorumlu Olunan Lisansüstü Dersleri

A. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı 

 • ÇGE 620 Oyun ve Oyun Materyalleri I
 • ÇGE 621 Oyun ve Oyun Materyalleri II
 • ÇGE 644 Çocuklarda Dil Gelişimlerinin Değerlendirme Yöntemleri

B. Özel Eğitim Programı 

 • ÖZE 501 Seminer
 • ÖZE 535 Üstün ve Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi
 • ÖZE 640 Türkiye'de Özel Eğitim Çalışmaları 
 • ÖZE 641 Görme Engelli Çocuklar ve Ailelerinin Eğitimleri
 • ÖZE 642 Hasta ve Hastanede Yatan Çocukların Eğitimleri, Hastane Okulları
 • ÖZE 644 Zihinsel Engelli Çocuk ve Gençlerde İletişim Ve Dil Gelişimi

Çalışma Alanları

A. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

 • 0-21 yaş çocuklarının gelişimleri, eğitimleri ve değerlendirilmesi
 • Çocuklarda dilin kazanılması ve dil gelişimi
 • Çocuklarda dil gelişiminin değerlendirilmesi
 • Oyun, oyuncaklar ve oyun araç-gereçleri

B. Özel Eğitim

 • Dünyada ve Türkiye'de özel eğitim çalışmaları
 • Özel eğitimle ilgili mevzuat
 • Özel eğitimde kaynaştırma (entegrasyon) çalışmaları
 • Özel eğitim gerektiren çocuklarda, dil ve konuşma bozuklukları, eğitimleri
 • Hasta ve hastanede yatan çocukların özellikleri, eğitimleri
 • Hastane okulları
 • Engellilerin mesleki eğitimleri/ korumalı iş yeri çalışmaları
 • Zihinsel engelli bebeklik ve okulöncesi dönem çocukları ve ailelerinin eğitimleri
 • Görme engelli bebeklik ve okulöncesi dönem çocukları ve ailelerinin eğitimleri
 • Üstün yetenekli çocukların eğitimleri/  Bilim ve Sanat Merkezleri çalışmalarının geliştirilmesi
 • Bebeklik ve okulöncesi dönem programları, programların değerlendirilmesi
 • Aile eğitimi
 • Öğretmen eğitimi
 • Dünyada üstün yetenekli çocuklarla uygulanan programlar
 • Üstün yetenekli çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri

 İdari Görevleri

1992-1995: Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürü Görevi Döneminde;

                   1993 yılında Türkiye'de hastane okullarını kurmuştur.

                   1994 yılında üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili Bilim ve  Sanat Merkezlerini kurmuştur.

                   1994 yılında büyük yaştaki zihinsel engellilerle ilgili 

                   Mesleki  Eğitim Merkezleri kurmuştur.

1996-1997: Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Özel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı

1997-2000: Başbakanlık, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Danışmanı
                    Başbakanlık, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Yayın Kurulu Üyesi
                    Başbakanlık, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Proje Ön İnceleme Komisyon Üyesi

1998- 1999: Başbakanlık, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, I.Özürlüler Şuarası Koordinatörü

                    Özürlüler Yasası Komisyon Başkanı

1999-2001 ve 2001-2003: Başbakanlık Özürlüler Yüksek Kurulu Üye

1988- 2003: HOPE - Hospital Organization Türkiye Temsilcisidir

2005- 2008: Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Özel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı

 • Engelliler ile ilgili çalışma yapan bazı vakıf ve derneklerin yönetim kurulu üyeliği ve resmi danışmanlık

 • Bilimsel Çalışma alanı ile ilgili bazı bilimsel dergilerin Akademik Danışma Kurulu ve/veya Yayın Kurulu üyeliği.

ULUSLAR ARASI GERÇEKLEŞTİRİLEN SON PROJELER

 1. Üstün Yetenekli Çocukların Tanı Yöntemleri, Eğitim Programları ve Aile Danışmanlığı Çalışmalarının İleri Aşamada Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, Leonardo da Vinci Değişim Programı, 05-25 Ağustos 2007.

 2. Üstün Yetenekli Okulöncesi ve İlköğretim Dönemindeki Çocukların Eğitim Programlarının İncelenmesi. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, Leonardo da Vinci Değişim Programı, 2005.

BİLİMSEL YAYINLAR

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü Sıhhiye Ankara-TÜRKİYE
Tel : 00 90 312 305 15 26
00 90 312 305 18 37 - 00 90 312 305 31 26
Fax: 00 90 312 305 30 53
E-mail : hucg@hacettepe.edu.tr