Öğretim Üyeleri/Görevlileri

EMİNE NİLGÜN METİN

EĞİTİM

Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1980.

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı, 1983.

Doktora: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı, 1989.

Çalışma Alanları

A. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

 • Eğitim kurumları yönetimi
 • Normal gelişim gösteren çocukların gelişimi, eğitimi ve aile danışmanlığı
 • Okul öncesi dönemdeki çocuklar için program geliştirme
 • Okul öncesi eğitiminde "nitelik"
 • Aile eğitimi, rehberlik ve danışmanlık çalışmaları
 • Okul öncesi eğitim kurumlarında çevre düzenlemesi
 • Erken çocukluk döneminde matematiksel kavramların gelişimi ve eğitimi
 • Portage Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programı Kontrol Listeleri ile 0-6 yaş çocuklarının gelişimlerinin değerlendirilmesi ve uygun eğitim programlarının hazırlanması
 • Erken Müdehale çalışmaları

B. Özel Eğitim

 • Normal ve özel gereksinimli çocukların kaynaştırılması
 • Üstün yetenekli çocuklar; gelişimleri, eğitimleri ve aile danışmanlığı
 • Zihinsel engelli çocuklar; gelişimleri, eğitimleri ve aile danışmanlığı
 • Korunmaya muhtaç çocukların gelişimleri ve eğitimleri
 • Özel eğitimde çalışan personel eğitimi
 • Zihinsel engelli çocuklar için program geliştirme
 • Üstün yetenekli çocuklar için program geliştirme
 • Üstün yetenekli çocuklarda gelişimsel tanılama ve eğitsel rehberlik
 • Zihinsel engelli çocuklarda gelişimsel tanılama ve eğitsel rehberlik

e-mail: enmetin@gmail.com

Tel: 305 15 26 / 123

Fax: 305 30 53

BİLİMSEL YAYINLAR

DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü Sıhhiye Ankara-TÜRKİYE
Tel : 00 90 312 305 15 26
00 90 312 305 18 37 - 00 90 312 305 31 26
Fax: 00 90 312 305 30 53
E-mail : hucg@hacettepe.edu.tr