Öğretim Üyeleri/Görevlileri

PINAR BAYHAN

EĞİTİM

Lisans : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1984.

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı, 1986.

Doktora: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı, 1993.

Çalışma Alanları

A. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

 • Okulöncesi eğitim programları ve uygulamaları 
 • Okulöncesi eğitim modelleri ve eğitim yöntemleri
 • Çocuk gelişimi ve eğitiminde bilişsel, dil, motor, özbakım, algı, sosyal, duygusal gelişim alanları
 • Benlik gelişimi
 • Moral gelişim
 • Duygusal problemler
 • Okulöncesi dönemde çocuğun değerlendirilmesi, ilkeler, amaçlar, yöntemler
 • Gelişim ölçekleri ve gelişim değerlendirme çalışmaları
 • Okulöncesi dönemde eğitimci-çocuk-aile etkileşimi
 • Aile içi ilişkiler ve aile içi ilişkilerde şiddet
 • Çocuk hakları ve hukuk
 • Medyanın çocuklar üzerindeki etkileri
 • Boşanmış ailelerin çocukları
 • Okulöncesi dönemde drama çalışmaları
 • Ergenlik dönemi ve özellikleri, aile ilişkileri
 • Okulöncesi ve ilkokullarda bilgisayarla eğitim
B. Özel Eğitim
 • Erken Müdahale
 • Engelli çocuklarda bilgisayarla eğitim
 • Hastanede yatan ve kronik hastalığı olan çocuklar ve eğitimleri
 • Zihinsel engelli çocuklar için eğitim programları ve uygulamaları
 • Zihinsel engelli çocuklarda drama
 • Engelli çocukları olan ailelerin ilişkileri
 • Engelli çocuk-kardeş ilişkileri
 • Yardımcı teknolojiler

e-mail: pinarsan2002@yahoo.com

             pinars@hacettepe.edu.tr

Tel: 305 15 26 / 113

Fax: 305 30 53

BİLİMSEL YAYINLAR

DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü Sıhhiye Ankara-TÜRKİYE
Tel : 00 90 312 305 15 26
00 90 312 305 18 37 - 00 90 312 305 31 26
Fax: 00 90 312 305 30 53
E-mail : hucg@hacettepe.edu.tr