Öğretim Üyeleri/Görevlileri

PINAR BAYHAN

SCI, SSCI ve AHCI Kapsamındaki ve Uluslararası İndekslerin Kaydettiği Hakemli ve Süreli Dergilerde Yer Alan Makaleler

 1. Bayhan, P. Y,Arzu.,Ç,Zeynep. (2009).” Self-Perceptıon Levels Of Mothers Having Babies 0 – 12 Months In Dealing With Infant Care Problems, Pediatrics Internatıonal. DOI :10.1111/j.1442-200X.2009.02822.x.

 2. Bayhan, P; Bencik, S. (2008). Erken çocukluk Dönemi Programlarından Waldorf Yöntemine Genel Bir Bakış. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 26, Sf: 15-26.

 3. Bayhan, P. Bencik S. (2008) “Bank Street Yaklasiminin (Gelisimsel Etkilesim Yaklasimi) Ilkeler, Program, ve Egitimci Acisindan Incelenmesi”, Egitim ve Bilim, Cilt:33, Sayı: 149, Sf:80-89.

 4. Bayhan, P. (2008) “Positive Effects of Having Children with Disability: How can we Take the Results, Like a Recipe or Map?”,University Center of Developmental Disabilities Voice, , XIII, Spring.

 5. Bayhan, P. Yükselen A; Kaysılı, B. (2007). Çocukların Ekonomiyle ilgili Kavramlara Yönelik Algılarının Yaşlara Göre İncelenmesi. Eğitim ve Bilim,Cilt: 32, Sayı: 143, 3-12.

 6. Bayhan, P. Artan, İ; Yükselen, İ.A. (2002). Comparison of fear in Children With and Witout mental retardation: A Study From Turkey. The Family Physican, No: 23, December, 7-14.

 7. Arı, M.;Bayhan, P. Artan, İ. (2002). The Effects of Various Parental Approaches on The Problematic Cases For Children of 4 to 11 years of Age. Education, Physical Training, Sport, Vol:4, No: 45, 5-12.

 8. Bayhan, P. Olgun, P; Yelland, N. (2002). A Study of Pre-school Teachers’ Thoughts About Computer Assisted Instruction. CIEC, Vol:3, No:2, 298-303.

 9. Bayhan, P. Yükselen A. (2001). The Impact of Drama In Education On The Social Evaluation of Mentally Retarded Children: A Study and Implementation Conducted In Turkey. The Source, Vol: 3, No: 1, Fall, 1-7.

 10. Bilir, Ş; Arı, M; San, Nur P. (1993) Behaviours of Preschool Children About Computers and Effects of Computer Aided Education on Academical Achievement and Visual Perception in Elemantary School. Selçuk Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Uygulamaları Kongresi. 9-10 Haziran, Selçuk Üniversitesi Konferans Salonları, Konya-Türkiye, 355-373.

 11. Bilir, Ş; Dönmez, N; San, Nur P.Artan, İ. (1992). A Study on the Perception of Illness and Hospital by Children. II Congress of European Hospital Teachers. Friday, April 3, Vienna, Austria.

 12. Dönmez, N; San, Nur P. Artan, İ. (1992). Research on the Subjects and Colours of Pictures Drawn by Child Patients in Hospital. XVth International School Psychology Colloquium, July 24-28, İstanbul, Türkiye.

 13. Bilir, Ş; Arı, M; Dönmez, N; Atik, B; San, Nur P. (1992).A Research Report of the Frequency of Physical Punishment of 50473, 4-12 Year Old Children and Related Problems in16 Provinces of Turkey. XVth International Psychology Colloquium, July 24-28, İstanbul, Türkiye.

 14. Dönmez, N; San, Nur P. Artan, İ. (1992). Research on the Subjects and Colours of Pictures Drawn by Child Patients in Hospital. II. Congress of European Hospital Teachers. Friday, April 3,Vienna, Austria.

Yurtiçi Hakemli Dergilerde Yer Alan Makaleler

 1. Bayhan, P. Yukselen, A. “Ozel gereksinimli Cocuklarda Drama Modelleri ve Oyun”, Yaratici Drama Dergisi, Cilt:1, Sayi:3-4, Yaz-Kis.

 2. Bayhan, P. Bencik S (2007)“ Erken cocukluk Yaklasimlarindan Waldorf Yaklasimina Genel Bir Bakis”Selcuk Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, , Basimda.

 3. Yükselen, A; Bayhan, P.(2005). Zihinsel Engelli Çocuk ve Adölesanların Sosyal Yeterlilik ve Problem davranışlarının Anne-Baba ve Öğretmen Yönünden Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi,Cilt: 2,Sayı:1-2, 1-11.

 4. Bayhan, P.; Kurt Ş; Şipal, R.F. (2005). Engelli Ergenlerin Sosyalleşmelerini Etkileyen Etmenler. Çağdaş Eğitim Dergisi, Yıl: 30, sayı 319, 7-14.

 5. Bayhan, P.; Şipal ,F. (2004). Engelli Kardeşi Olan Çocukların Gereksinimleri. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. Cilt: 4, Sayı:2, kasım, 2004; ss.73-94.

 6. Bayhan,P; Şipal, F; Kurt, Ş. (2003). Engelli Ergenlerin Sosyal İlişkilerini Oluşturma Sürecinde Eğitsel Ortamların Düzenlenmesi. Ufkun Ötesi, Cilt:3, Sayı: 1-2, 21-29.

 7. Bayhan,P; Şipal, F.(2003). Engelli Ergenlerin Toplumsal Yaşama Katılımında Geçiş Planı Hazırlanması. Çocuk gelişimi ve Eğitimi Dergisi, Cilt:1, Sayı: 8-9, 36-43.

 8. Arı, M.; Bayhan,P; Üstün, E; Akman, B. (2002). Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki 6-8 Yaş Çocuklarının Gelişimsel Değerlendirilmesi. Journal of Qafqaz University, No: 9, Spring, 103-112.

 9. Bayhan,P.; Güler, T. (2002). Çocuklar İçin Bilgisayar Destekli Eğitimde Yazılım Seçme Kriterleri. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, Cilt:1, Sayı: 6,7, Haziran-Aralık, 103-112.

 10. Bayhan,P. (2001). Zihinsel Engelli Kardeşe Sahip Olan Çocukların Duygu, Düşünce ve Davranışları. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Mayıs, 1-6

 11. Bayhan,P; İpek, A. (2001). Ergenlik Dönemindeki Zihinsel Engelli Çocukların Yüz İfadelerini Tanıma ve Algılamaları. Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 152, 11-19

 12. Bayhan,P. (2001). Reggio Emilia Yaklaşımında Öğretmenin Rolü. Yaşadıkça Eğitim, Sayı: 72, 37-39.

 13. Arı, M; Bayhan,P; Artan, İ. (2001). The Effects of Various Parental Approaches on the Problematic Cases for Children of 4 To 11 Years of Age. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2,  25-38.

 14. Bayhan,P; Karaaslan, T. (2001). Zihinsel Engelli Çocuklar ve Ailelerine Hizmet Veren Modellere Genel Bir Bakış. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Cilt:12, Sayı:2, 44-50.

 15. Baykoç, Dönmez, N; Bayhan,P.; Artan, İ. (2001). Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Yaşam Döngüsü İçinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi..
      A)- Toplum ve Sosyal Hizmetler Dergisi, Cilt:12, Sayı:2, 31-43.
      B)- I. Ulusal Evde Bakım Kongresi, 24-26 Eylül 1998, Marmara Üniversitesi, Holiday Inn Crown Plaza, İstanbul.

 16. Bayhan,P; Yükselen, A. (2001). Engelli Kardeşleri Olan Çocukların Kardeş İlişkileri.
      A)- Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 11, 190-205.
      B)- X. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 12-14 Kasım 2000, Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya.

 17. Bayhan,P. (2001). Okulöncesi Eğitiminde Proje Yaklaşımının Kullanılması. Yaşadıkça Eğitim, Sayı:69, Ocak-Mart, 8-11.

 18. Bayhan,P; İpek, A. (2000). Examination of Children at Preschool Period with Mental Retardation in Gaining the Concepts of Colour-Shape and Numbers with Computer Assisted Instruction. Journal of Qafqaz University, Number:6, Fall, 167-176.

 19. Bayhan,P. (2001). Zihinsel Engelli Çocukların Eğitiminde Teknolojinin Kullanılması. Çağdaş Eğitim, Yıl:26, Sayı:274, Mart, 17-21.

 20. Bayhan,P.; Uzmen, S. (2000). Görme Engelli Çocuklar İçin Bilgisayar Destekli Merkez Önerisi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Haziran, 51-58.

 21. Bayhan,P. (2000). Engelli Çocuklar İçin Yardımcı Teknolojiler: Bilgisayar ile İnternetin Eğitimdeki Rolü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:20, Sayı:2, 29-37.

 22. Baykoç, N.; Bayhan,P; Artan, İ. (2000). Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Beklentileri ve Endişe Duydukları Konuların İncelenmesi. Sosyal Hizmetler Dergisi, Cilt:1, Sayı:11, 16-23.

 23. Bayhan,P. (2000). Eğitimde Bilgisayar Aracılığıyla İletişimin Kullanılması. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:8, No:2, Ekim, 129-136.

 24. Bayhan,P. (1999). Çocuğun Okul Başarısını Etkileyen Etmenler. Sosyal Hizmetler Dergisi, Cilt:1, Sayı:10, 6-12.

 25. Bayhan,P. (1999). Anababaların Çocuklarının Eğitiminde Bilgisayar Kullanılması Konusundaki Duygu ve Düşüncelerinin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:XII, Sayı:1, 267-279.

 26. Bayhan,P. (1999). Teknolojinin Çocuğun Öğrenmesindeki Etkileri. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, Aralık, 59-66.

 27. Bayhan,P. (1998). Dövülen Çocuklar. Sosyal Hizmetler Dergisi, Cilt:1, Sayı:8, Ekim,  24-26.

 28. Bayhan,P.; İpek, A. (1997). Zihinsel Engelli Çocukların Anne-Babalarının Demonstrasyon Yoluyla Eğitime Katılımları.
      A) Milli Eğitim Dergisi, Sayı:136, 24-26.
      B) 4.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 10-12 Eylül, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, Eskişehir.

 29. Bayhan,P. (1995). Zihinsel Özürlü Çocuklarda Drama. Özel Eğitim Dergisi,  Cilt:2, Sayı:1, Kasım,  46-48.

 30. Arı, M; Bayhan,P; Üstün, E; Akman, B; Şahin, S. (1995). 48-72 Aylar Arasındaki Çocukların Duygusal İfadeleri Tanımlama ve Algılamalarının Yaş ve Cinsiyete Göre İncelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, Cilt:2, Sayı:3, 119-124.

 31. Mağden, D; Bayhan, N. P; Tuğrul, B; Artan,İ; Üstün, E. (1995). İlkokul 3, 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Şekerli Yiyecek Maddelerini Tüketmelerinin Diş Sağlığına Olan Etkisinin İncelenmesi.
      A)-Sağlık Dergisi, Cilt:67, Sayı:1-2, Mart-Haziran, 73-80.
      B)-II.UlusalBeslenme ve Dietetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 12-14 Nisan, Hacettepe Üniversitesi M-R-S Salonları, Ankara,Türkiye. 

 32. Bilir, Ş; Dönmez, N; Bayhan,P; Artan, İ. (1995). Türkiye'de Hastanelerde Yatan Çocuklara Sağlanan Fiziksel, Eğitimsel ve Duygusal Olanakların İncelenmesi. Sağlık Dergisi, Cilt:67, Sayı:1-2, Mart-Haziran, 81-89.

 33. Bilir, Ş; Baykoç Dönmez, N; Bayhan,P; Artan, İ. (1995). Hastanede Yatan 10-18 Yaşları Arasındaki Çocuk ve Gençlerin Gelecekle İlgili Beklenti ve İsteklerinin İncelenmesi. Sağlık Dergisi, Cilt:67, Sayı:3-4, 21-29. 

 34. Mağden, D; Bayhan,P.(1994). İlkokul Üç, Dört ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Diş Sağlığı Konusundaki Bilgilerinin İncelenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, Cilt:23, Sayı:1, 31-36.

 35. Bilir, Ş; Mağden, D; San, Nur P.; Atik, B; Artan, İ; Üstün E. (1993). Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara-Alkol-İlaç Alma ve Bağımlılık Yapan Maddeleri Kullanma Alışkanlığının Araştırılması. Sağlık Dergisi, Cilt:65, Sayı:1, 65-76.

 36. Bilir, Ş; Mağden, D; San, Nur P.; Atik, B; Artan, İ; Üstün E. (1992). İlkokul 3, 4, 5.Sınıf Öğrencilerinin Cep Harçlıklarının Tüketilmesinde TV Reklamlarının Etkisinin İncelenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, 31-40.

 37. Bilir, Ş; Arı, M; Dönmez, Baykoç N; Atik, B; San, Nur P. (1991).Türkiye'nin 16 İlinde 4-12 Yaşlar Arasındaki 50,473 Çocuğa Fiziksel Ceza Verme Sıklığı ve Buna İlişkin Problem Durumlarının İncelenmesi.
      A-Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, Sayı:5, 1-18.
      B-Aile ve Toplum Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, Yıl:1, 57-70.

 38. Bilir, Şule ve Ark. (1991). Korunmaya Muhtaç Zeka Özürlü Çocuk ve Gençlerde Görülen Ruhsal Uyum Davranışları Üzerinde Bir İnceleme. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, Sayı:5, 19-29.

 39. Bilir, Şule ve Ark.(1991). Korunmaya Muhtaç Zeka Özürlü Çocuk ve Gençlerde Özbakım Becerilerinin İncelenmesi. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, Sayı:5, 31-44.

 40. Bilir, Ş; Mağden, D; Güneysu, S; San, Nur P.; Artan, İ. (1990). Bursa İl Merkezinde Taranan Bebek ve Çocuk Ölümlerinin Anneye İlişkin Özellikler Açısından İncelenmesi. Sağlık Dergisi, Cilt:62, Sayı:1, 69-78.

 41. Bilir, Ş; Arı, M; Dönmez, Necate; Atik, B; San, Nur P. (1990). Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İl Merkezlerinde 4-12 Yaşlar Arasındaki 10,201 Çocuğa Fiziksel Ceza Uygulama Sıklığı ve Buna İlişkin Problem Durumlarının İncelenmesi. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, Sayı:4, 1-12.

 42. Bilir, Ş; Arı, M; San, Nur P.; Atik, B. (1989). 4-12 Yaş Çocuklarında Görülen Tuvalet Sorunlarının Görülme Sıklığının ve Tipinin Araştırılması. Sağlık  Dergisi, Cilt:61, Sayı:3, 75-96.

 43. Bilir, Ş; Arı, M; Dönmez, N; Atik, B; San, N. P. (1988). Ankara İl Merkezinde 3-12 Yaşları Arasındaki 9,813 Çocuğun Dayak Cezası Alma Sıklığı ve Bununla İlişkili Duygusal Problemlerin Saptanması. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, Sayı:3, 3-15. 

 44. San, Nur P.; Arı, M. (1988). Anaokuluna Giden 5-6 Yaş Çocuklarında Sayı ve Miktar Korunumunun Kazandırılmasında Bilgisayarla Yapılan Eğitimin Etkisinin  İncelenmesi. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, Sayı:3, 26-34.

 45. Bilir, Ş; Dönmez, N;San, Nur P.; Artan, İ. (1988). Hastanede Yatan Çocukların Hastalık ve Hastaneyi Algılamalarının İncelenmesi. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, Sayı:3, 34-44.

 46. Bilir, Ş; Mağden, D; San, P; Uğurlu, M. (1988). Kayseri, Konya, Denizli İllerinde 0-6 Yaş Grubu Çocuklarının Hastalık ve Ölüm Nedenlerinin Araştırılması. Sağlık Dergisi, Cilt:60, Sayı:1, 47-66.

 47. Bilir, Ş; Arı, M; Atik, B; San, Nur P. (1987). Konya, Kayseri ve Denizli İl Merkezlerinde 4-12 Yaş Grubu 4,003 Çocuk Üzerinde Dövülme Sıklığı ve Bununla İlgili Bazı Duygusal Sorunların Taranması. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, Sayı:2, 3-8.

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 1. Bayhan,P; Şipal, R.F. (2009). Computer Use Among Turkish Middle School Pupils: Identifying Gender Differences In Attitudes Toward Computers. ED-MEDIA , Honolulu, HI, USA, June 22-26, 2009.

 2. Bayhan,P; Sipal, R.F. (2008). Gender Differences In Turkish Deaf Students' Attitudes Toward Computers and Computer Use. In K. McFerrin et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2008 (pp. 5003-5010). Chesapeake, VA: AACE

 3. Bayhan,P;Üstün, E.; Akman, B. (1998). Family Teacher Interaction in Preschool Education. 8th European Conference on Quality of Early Childhood Education. 2-5 September, Santiago de Compostela, Spain.

 4. Arı, M; Bayhan,P;Artan, İ; Üstün, E; Akman, B.(1998). Violence in Intrafamily Relationships. XVth Biennial ISSBD Meetings, 1-4 July, Berne, Switzerland.

 5. Arı, M; Bayhan,P;Artan, İ; Üstün, E; Akman, B (1998). Definition and Perception of Emotional Expressions in Orphan Children and Children of the Same Age who Live With Their Families. First International Conference on Child and Adolescent Mental Health, 2-6 June, Chinese University, HongKong.

 6. Artan, İ; Arı, M; Bayhan,P;Üstün, E; Akman, B. (1997). Comparative Examination of The Definition and Perception of Emotional Expressions in Orphan Children Aged 48-72 months and children of the same Age who Live With Their Families. 27th Annual Symposium of the Jean Piaget Society, 19-21 June, Santa Monica, California, U.S.A.

 7. Gönen, M; Arı, M; Bayhan,P;Üstün, E; Akman, B; Etikan, İ. (1997). Evaluation of General Cognitive Grades of Turkish Children, Aged 5, From Various Socio-Economic Status According to Mc Carthy Scales of Children Abilities. 7th European Conference on the Quality of Early Childhood Education, 3-6 September, Munih, Germany.

 8. Gönen, M; Arı, M; Bayhan,P;Üstün, E; Akman, B; Etikan, İ. (1997). Evaluation of General Cognitive Grades According to Mc Carthy Scales of Children Abilities of Turkish Children, Aged 6, From Various Socio-Economic Status. 27th Annual Symposium of the Jean Piaget Society, 19-21 June, Santa Monica, California, U.S.A.

 9. Arı, M; Bayhan,P;Tuğrul, B; Üstün, E; Akman, B. (1996). Comparison of the Perception of the Family Concept Between the Children in the 4-8 Age Group Who Live within on Family and the Orphan Children in the Same Age Group. XIVth Biennial ISSBD Conference, 12-16 August, Quebec City, Canada .

Ulusal Kongrelerde Sunulan ve Tam Metni veya Özeti Yayınlanmış Tebliğler ve Posterler

 1. Bayhan,P; Yükselen, A.; Akoğlu, G.(2009) Otizm Tanılı Çocuklar ve Kardeş İlişkileri. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 22-24 Ekim, Ankara Üniversitesi Eğitim fakültesi Özel eğitim Bölümü Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı, Martı Otel, Marmaris.

 2. Bayhan,P. (2003). Yaratıcı Öğretmen ve Yaratıcı Etkinlikler. Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Morpa Kültür Yayınları, Yedigün Matbası, İstanbul.
 3. Bayhan,PSlyvia, J. (2009). Erken Müdehale Programlarında Aile merkezli uygulamalar ve Geçiş: Önemi, Özellikleri, Uygulaması. II. Uluslar arası Katılımlı Çocuk Gelişimi Kongresi, 7-9 Ekim, Hacettepe Üniversitesi Kongre merkezi, Ankara.

 4. Bayhan,P; Yükselen A. (2009). Engellilerde Drama Atölye Çalışması. II. Uluslar arası Katılımlı Çocuk Gelişimi Kongresi, 7-9 Ekim, Hacettepe Üniversitesi Kongre merkezi, Ankara.

 5. Bayhan,P. Özkızıklı., S. (2009). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kulşlanımına ilşkin Anababalarının Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi. II. Uluslar arası Katılımlı Çocuk Gelişimi Kongresi, 7-9 Ekim, Hacettepe Üniversitesi Kongre merkezi, Ankara.

 6. Bayhan,P. (2009). Okulöncesinde Bilgisayar Eğitiminde Eğitimcinin Rolü. 4. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, 21-23 Mayıs, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara.

 7. Bayhan,P. (2007). Engellilerde Drama.Engellilerde Sanat ve Spor Sempozyumu, 7-8 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara.

 8. Keçeli K.Bahar; Bayhan,P. (2007). Otistik Çocukların Dil Özelliklerinin kullanım Açısından İncelenmesi. 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 3-5 Mayıs, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

 9. Yükselen,A; Bayhan,P. (2006). Zihinsel Engelli Çocukların Nisonger Çocuk davranış Değerlendirme Formuna Göre İncelenmesi. Uluslar arası Sosyal Hizmetler Sempozyumu, 9-12 Nisan, Maritime Otel, Bewlek, Antalya.

 10. Bayhan,P. (2005). Gelecek Çocukların elinde ….. Polis Bilişim Sempozyumu, 14-15 Nisan, Sheraton Otel, Ankara.

 11. Yükselen, A.; Bayhan,P. (2004). Zihinsel Engelli Çocuk ve Adölesanların Nisonger Çocuk Davranış deeğerlendirme Formuna göre İncelenmesi. Xıv. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 4-6 Kasım, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bolu.

 12. Bayhan,P ; Yükselen, A.; Kaysılı, B. (2004). Çocukların Ekonomiyle ilgili Kavramlarına Yönelik Algıları. I. Uluslar arası OkulÖncesi Eğitim Kongresi, 30 Haziran- 3 Temmuz, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.

 13. Bayhan,P; Güleryüz, F. ; Yükselen, İpek, A. (2003). 6-12 Yaş Çocuklarının Problem Çözme Becerileri. Kültürlerin Buluşması: Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimine Yansımaları, OMEP, 5-11 Ekim, Kuşadası.

 14. Bayhan,P; Öncü, çelebi, E: Boz, M. (2003). Bilgisayarı Eğitimde Bir Araç Olarak Kullanan ve Kullanmayan ÇocuklarınBilgisayara İlişkin Kavram ve Tutumlarının İncelenmesi. IV. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 15-17 Ekim, Ankara Üniversitesi cebeci Kampusu ATAUM Salonları, Ankara.

 15. Bayhan,P; Artan, İ ; Yükselen, İpek, A. (2002). Engelli Olan ve Olmayan Çocukların Korkularının Karşılaştırılması. 2000’li yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 29-31 Mayıs , İstanbul.

 16. Bayhan,P; İpek, A. (1999). Ergenlik Dönemindeki Zihinsel Engelli Çocukların Yüz İfadelerini Tanıma Ve Algılamaları. 9.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 22-23 Kasım, Anadolu Üniversitesi, Kongre Merkezi, Eskişehir.

 17. Arı, M; Bayhan,P; Artan, İ; Üstün, E; Akman, B; Etikan, İ. (1997) . A Developmental Study on the Turkish Children of 0-72 months.
  A-I. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 28-30 Mayıs 1997, Hacettepe Üniversitesi, M-R ve S Salonları, Ankara.
      B-SRCD Biennial Meeting, 3-6 April 1997, Washington D.C; USA.

 18. Arı, M; Bayhan, P; Artan, İ; Üstün, E; Akman, B. (1997). A Study of Parents’ Attitudes, Conducts, and Thoughts Regarding 2-11 Year Old Children Who Watch Television.
  A-Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 28-30 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi, M-R-S Salonları, Ankara.
      B-SRCD Biennial Meeting, 3-6 April 1997, Washington, D.C., USA.

 19. Bayhan,P (1996). Hastaneye Hazırlayıcı Eğitim. 6. Özel Eğitim Günleri, 12-14 Kasım, Hacettepe Üniversitesi, R-S Salonları, Ankara.

 20. Arı, M; Bayhan,P; Artan, İ; Üstün, E; Akman, B. (1996). 0-72 Aylık Türk Çocuklarının Gelişimsel Değerlendirilmesi. Okulöncesi Eğitimi Sempozyumu “Okulöncesi Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar”. Ankara Üniversitesi ve Türkiye Okulöncesi Eğitimini Geliştirme Derneği, Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi, 30-31 Mayıs, Cebeci, Ankara.

 21. Bayhan,P (1995). Özürlü Çocuklarda Bilgisayar Eğitimi. II. Özel Eğitim Kongresi, 11-13 Ekim, Hacettepe Üniversitesi, M ve R Salonları, Ankara.

 22. Arı, M; Bayhan,P; Akman, B. (1995). İlkokul 1.Sınıfa Devam Eden Çocukların Öğrenme Güçlüğü ve Okuma Problemleri Açısından Taranması ve Akademik Başarılarının İncelenmesi. II. Özel Eğitim Kongresi, 11-13 Ekim, Hacettepe Üniversitesi, M ve R Salonları, Ankara.

 23. Arı, M; Bayhan,P; Artan, İ; Tuğrul, B; Üstün, E; Akman, B. (1995). Aile İçi İlişkilerde Şiddet. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Aile Kurultayı “Değişim Sürecinde Aile; Toplumsal Katılım ve Demokratik Değerler” Kitabı, 16-18 Kasım 1994 T.E.K.Konferans Salonu, Ankara, Aile Araştırma Kurumu BaşkanlığıYayınevi , 300-312.

 24. Metin, N; Bayhan,P (1992). Zeka Özürlü Çocuğu Olan Annelerin Çocuklarının Özürlü Olduğunu Öğrendikten Sonra Yaşadıkları Duygu, Düşünce ve Tepkilerinin Eğitim Düzeylerine Göre İncelenmesi. 1. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Kitabı, 11-12 Kasım 1992, Hacettepe Üniversitesi M/R Salonları, Ankara, YAPA Yayınları, 245-254.

Kitap veya Kitap Bölüm Yazarlığı

 1. Bayhan,P; Şen, M. (2007).Okulöncesi Dönemde kullanılan Bilgisayar destekli Eğitim Programının İncelenmesi. Popüler kültür ve Çocuk. Bekir Onur’un Önsözüyle.. Mattek Matbacılık, Ankara.

 2. Bayhan,P. (2006).Zihinsel Engelli Çocuklarda Drama. . Yaratıcı Drama. Naturel yayınları,Ankara.

 3. Bayhan,P; Artan, İ. (2004) Çocuk gelişimi ve Eğitimi. Morpa Yayınları, İstanbul.

 4. Bayhan,P. (2003). Yaratıcı Öğretmen ve Yaratıcı Etkinlikler. Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Morpa Kültür Yayınları, Yedigün Matbası, İstanbul.

 5. Arı, M.; Bayhan,P. (1999). Okulöncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim. Epsilon Yayınevi, İstanbul.

 6. Güven, N; Metin, N; Bayhan,P; Artan, İ. (1999). Zihinsel Engelli Çocuklar ve Gençler İçin Program Amaçları.  72 Tasarım Ltd. Şti., Ankara.

 7. Güneysu, S; Bayhan,P. (1999). Çocuklara Özbakım Becerilerinin Kazandırılmasında Anababalara Yönelik Eğitim Programları. Aşama Matbaası, İkinci Basım, Ankara.

 8. Bayhan,P. (1994). Okulöncesi ve İlkokullarda Bilgisayar Eğitiminin Sağladığı Olanaklar (Editör: Bilir Şule). Okul Öncesi Eğitimcileri İçin El Kitabı II, YAPA Yayınları, İstanbul, 83-90.

 9. Bayhan,P. (1993). Okulöncesi  ve İlkokullarda Bilgisayar Eğitiminin Sağladığı Olanaklar ve Bilgisayar Eğitim Programları ve Nitelikleri. 9. YAPA Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Seminer Kitabı (17-19 Haziran, M.E.B. Şura  Salonu, Ankara), YA-PA Yayınları, İstanbul, 153-164.

 10. Güneysu, S; San, P. (1987). Zihinsel Özürlü Çocuklarda Özbakım Becerilerinin Kazandırılmasında Anababalara Yönelik Eğitim Programları. Aşama Matbaası, Ankara.

 11. San, P. (1986). Zeka Özürlü Çocuklarda Tuvalet Eğitimin Kazandırılması. Özürlü Çocuklar ve Eğitimleri, (Editör: Bilir, Şule), Ayyıldız Matbaası, Ankara, 179-186.

2005 ve Sonrasındaki Konferanslar

 1. 23/05/2009 Türk Eğitim Derneği Okulöncesi Paneli; TED Koleji, Gaziantep. Konu: Okulöncesinde Teknoloji Kullanımı ve Çocuk

 2. 06/ Mayıs 2009 Karayolları Aile Eğitim Semineri; Karayolları Anaokulu, Ankara, Konu: Çocuklarda Duygusal ve Davranış Problemleri

 3. 12 Nisan 2009 Yaşam Aile Danışmanlığı Merkezi Aile Semineri; Yaşam Aile Danışmanlığı , Ankara. Konu: Çocuklarda Duygusal ve Davranış Problemleri

 4. 13 Mart 2009 Sosyal Güvenlik Kurumu Yuvası Aile Semineri; Sosyal Güvenlik Kurumu Yuvası, Ankara. Konu: Duygusal ve Davranış Problemleri

 5. 10 Ocak 2009 Happy Kids ve DEÜ Okulöncesi Eğitim Topluluğu Eğitim Semineri; Alsancak Kültür Merkezi, İzmir. Konu: Çocuğun Sosyal Gelişimi

 6. 03 Aralık 2008 Odyoloji Bölümü Eğitim Seminerleri; Hacettepe Üniversitesi , Ankara. Konu: Eğitsel Değerlendirme

 7. 05 Haziran 2006 Sheçek Çocuk Eğitimcileri Hizmetiçi Semineri; Kemer, Antalya. Konu: Çocuklarla Drama Workshopu

 8. 23 Mayıs 2006 Tübitak Bilim ve Çocuk Dergisi Çalıştayı

 9. 17 Mart 2006 Tübitak Proje Önerilerini Değerlendirme paneli

 10. 3 Aralık 2005 Anababa semineri; Adana Koleji-Adana. Konu: Erken Çocukluk Döneminde Anababa Tutumları, Ergenlik Dönemi özellikleri

 11. 22 Kasım 2005 Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Yuvalarında Engelli Çocuklarla çalışan Alan Eğitimcilerine Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programı; Kemer Resort, Beldibi, Antalya. Konu:Engellilerde Drama

 12. 29-30 Mayıs 2005 Morpa Okulöncesi Öğretmenleri Eğitim Semineri; Bursa. Konu: Okulöncesi Öğretmenleri yaratıcı Etkinlikler Workshopu

 13. 16-17 Nisan 2005 3. Çağdaş Eğitim Yaklaşımları ve Sınıf içi Uygulamaları; Gelişim Koleji, İzmir. Konu: Yaratıcı sınıf Etkinlikleri

 14. 15 Nisan 2005 İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 2. Polis Bilişim Sempozyumu; Sheraton Otel, Ankara. Konu: Bilgisayarın Yararları Zararları

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü Sıhhiye Ankara-TÜRKİYE
Tel : 00 90 312 305 15 26
00 90 312 305 18 37 - 00 90 312 305 31 26
Fax: 00 90 312 305 30 53
E-mail : hucg@hacettepe.edu.tr