LİSANS ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! (YÖK DUYURUSU)

Lisans Öğrencilerimizin Dikkatine!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 75850160-104.01.02.04-E.24625 sayılı ve 31.03.2020 tarihli yazısı uyarınca 2019-2020 Bahar döneminde; küresel salgın nedeniyle ikametgahlarına dönen öğrencilerin, bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini vb. olanakları sağlamakta zorlanmaları durumunda uzaktan devam edemedikleri dersler nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır.

Buna yönelik olarak ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde, 2019–2020 Bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına karar verilmiştir. Bu karar yalnızca 2019-2020 Bahar dönemi ile sınırlandırılmıştır.

Buna ek olarak, YÖK'ün bu kararına istinaden, ders kaydı yapan ve uzaktan eğitim derslerine devam edemeyen öğrencilerin kayıt dondurma başvuruları BİLSİS üzerinden online olarak alınacak; başvuruların onayı Öğrenci İşleri tarafından yapılacaktır. Bununla ilgili olarak ÖİDB web sayfasındaki "2019-2020 Bahar Yarıyılı Kayıt Dondurma İşlemleri Başvuru Kılavuzu" duyurusuna tıklayabilirsiniz.   

Öğrencilerimize duyurulur.

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü Sıhhiye Ankara-TÜRKİYE
Tel : 00 90 312 305 15 26 
00 90 312 305 18 37 - 00 90 312 305 31 26 
Faks: 00 90 312 305 30 53 
E-mail : hucg@hacettepe.edu.tr