LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! (YÖK DUYURUSU)

Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 75850160-104.01.02.04-E.24625 sayılı ve 31.03.2020 tarihli yazısı uyarınca 2019-2020 Bahar döneminde; COVID-19 küresel salgını dolayısıyla

lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilere yönelik bazı kararlar bildirilmektedir. Buna göre:

a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda, tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,

b) Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,

c) Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkanlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine karar verilmiştir. 

Bu kararlar yalnızca 2019-2020 Bahar dönemi ile sınırlandırılmıştır. Öğrencilerimize duyurulur.

 

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü Sıhhiye Ankara-TÜRKİYE
Tel : 00 90 312 305 15 26 
00 90 312 305 18 37 - 00 90 312 305 31 26 
Faks: 00 90 312 305 30 53 
E-mail : hucg@hacettepe.edu.tr