Asistan Eğitim Programları

  

Tarih

Konuk

Konu

10 Mart 2016

Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN

Makale Yazma Becerileri

12 Nisan 2018

İlgar SEYİDOV

Proje Yazımı ve Projecilik

20 Aralık 2018

Ar. Gör. Esra ACAR ŞENGÜL

Hacettepe Üniversitesi Akademik Yükselme Kriterlerinin Düzenlenmesi

17 Ocak 2019

Dr. Öğr. Üy. Çiğdem AYTEKİN

Gelişimsel Destek Programı Hazırlama

28 Şubat 2019

Dr. Özgen YALÇIN

Nitel Araştırmalarda Kodlama ve Analiz

12 Nisan 2019

Prof. Dr. Nuri DOĞAN

Soru Hazırlama Teknikleri

09 Ocak 2020

Doç. Dr. Meral HURİ

Ergonomi

03 Aralık 2020

Dr. E. Helin YABAN

Uluslararası Dergilerde Yayın Süreci (SSCI Dergi Hakemi)

14 Ocak 2021

Uzm. Gözde AKGÜN

TÜBİTAK ARDEB Programlarının Tanıtımı

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü Sıhhiye Ankara-TÜRKİYE
Tel : 00 90 312 305 15 26 
00 90 312 305 18 37 - 00 90 312 305 31 26 
Faks: 00 90 312 305 30 53 
E-mail : hucg@hacettepe.edu.tr